Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-september September
  Oktober 2001 t.o.m. september 2002 Oktober 2002 t.o.m. september 2003 Endring i prosent        2002        2003 Endring i prosent        2002        2003
Østfold 4 791 3 899 -18,6 3 591 3 169 -11,8  253  317
Akershus  995  805 -19,1  743  656 -11,7 53 71
Oslo 73 81 9,9 53 60 14,3 7 2
Hedmark 2 510 1 746 -30,4 1 862 1 301 -30,1  134  167
Oppland 6 301 5 050 -19,8 4 452 3 636 -18,3  317  313
Buskerud 10 530 8 177 -22,4 7 312 5 656 -22,6  483  487
Vestfold 16 12 -22,1 10 9 -8,0 1 -
Telemark 14 011 10 348 -26,1 9 877 6 588 -33,3  810  799
Aust-Agder 4 600 4 145 -9,9 3 113 2 625 -15,7  385  215
Vest-Agder 9 928 7 830 -21,1 6 982 5 352 -23,4  669  473
Rogaland 11 711 11 208 -4,3 8 328 6 331 -24,0 1 035  696
Hordaland 16 124 13 195 -18,2 12 089 9 195 -23,9 1 268 1 241
Sogn og Fjordane 14 539 12 304 -15,4 10 713 8 590 -19,8 1 292 1 060
Møre og Romsdal 6 215 5 441 -12,5 4 872 3 872 -20,5  458  475
Sør-Trøndelag 4 658 3 817 -18,0 3 325 2 694 -19,0  217  316
Nord-Trøndelag 3 170 2 507 -20,9 2 366 1 678 -29,1  235  175
Nordland 16 475 17 024 3,3 12 003 11 659 -2,9 1 639 1 448
Troms 2 708 2 603 -3,9 1 981 1 768 -10,7 93  179
Finnmark Finnmárku 1 525 1 338 -12,3 1 151  963 -16,3  153 91
Svalbard 49 52 6,9 35 38 6,8 4 4
                 
Total produksjon  130 928  111 583 -14,8 94 859 75 840 -20,0 9 505 8 529
Vasskraft  130 040  110 506 -15,0 94 219 74 996 -20,4 9 444 8 429
Varmekraft  849  917 8,0  611  694 13,6 58 81
Vindkraft 40  160  300,8 29  150  417,0 3 19
+ Import 4 898 12 441  154,0 3 353 10 465  212,1  148  464
- Eksport 15 942 6 572 -58,8 12 562 4 132 -67,1 1 481  667
                 
= Brutto forbruk innanlands  119 884  117 451 -2,0 85 649 82 172 -4,1 8 172 8 327
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 859 29 583 -4,1 22 761 22 199 -2,5 2 431 2 584
Prod. av kjemiske råvarer 6 380 4 942 -22,5 4 645 3 684 -20,7  383  416
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 5 952 5 033 -15,4 4 396 3 647 -17,0  484  440
Prod. av aluminium og anna metall 18 527 19 608 5,8 13 719 14 867 8,4 1 564 1 728
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller