Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-august August
  September 2001 t.o.m. august 2002 September 2002 t.o.m. august 2003 Endring i prosent 2002 2003 Endring i prosent 2002 2003
Østfold 4 955      3 835      -22,6      3 338      2 851      -14,6       410       401
Akershus 1 035  787 -24,0  690  585 -15,3 85 84
Oslo 72 85 17,6 46 58 26,2 6 3
Hedmark 2 564 1 713 -33,2 1 728 1 135 -34,4  196  142
Oppland 6 390 5 054 -20,9 4 136 3 323 -19,6  402  419
Buskerud 10 673 8 173 -23,4 6 829 5 169 -24,3  645  432
Vestfold 16 13 -17,6 9 9 1,2 1 1
Telemark 14 162 10 358 -26,9 9 067 5 789 -36,2  811  667
Aust-Agder 4 382 4 314 -1,6 2 729 2 409 -11,7  268  200
Vest-Agder 9 647 8 026 -16,8 6 314 4 879 -22,7  596  420
Rogaland 11 072 11 547 4,3 7 293 5 634 -22,7 1 005  588
Hordaland 15 881 13 222 -16,7 10 821 7 954 -26,5 1 467 1 091
Sogn og Fjordane 14 187 12 536 -11,6 9 422 7 531 -20,1 1 405 1 048
Møre og Romsdal 6 044 5 424 -10,3 4 414 3 397 -23,0  480  426
Sør-Trøndelag 4 691 3 719 -20,7 3 107 2 378 -23,5  154  274
Nord-Trøndelag 3 158 2 568 -18,7 2 130 1 503 -29,4  242  158
Nordland 15 915 17 216 8,2 10 364 10 212 -1,5 1 357 1 159
Troms 2 723 2 409 -11,5 1 887 1 481 -21,5  106 69
Finnmark Finnmárku 1 509 1 400 -7,2  998  873 -12,5  127 89
Svalbard 49 52 7,1 31 34 7,4 3 3
                 
Total produksjon  129 125  112 453 -12,9 85 353 67 205 -21,3 9 765 7 675
Vasskraft  128 230  111 416 -13,1 84 775 66 462 -21,6 9 708 7 597
Varmekraft  857  894 4,3  553  613 10,9 54 67
Vindkraft 38  143  273,5 26  131  401,1 2 12
+ Import 5 827 12 123  108,0 3 205 9 999  212,0 67  645
- Eksport 14 860 7 332 -50,7 11 081 3 412 -69,2 2 292  736
                 
= Brutto forbruk innanlands  120 092  117 243 -2,4 77 477 73 792 -4,8 7 540 7 584
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 010 29 430 -5,1 20 330 19 614 -3,5 2 389 2 663
Produksjon av kjemiske råvarer 6 548 4 908 -25,0 4 263 3 268 -23,3  436  437
Produksjon av jarn, stål og ferrolegeringar 5 946 5 078 -14,6 3 912 3 207 -18,0  467  447
Produksjon av aluminium og anna metall 18 516 19 444 5,0 12 156 13 139 8,1 1 486 1 778
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller