Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånadersperiodar Januar-juli Juli
  August 2001 t.o.m. juli 2002 August 2002 t.o.m. juli 2003 Endring i prosent 2002 2003 Endring i prosent 2002 2003
                 
                 
Østfold 5 026 3 844 -24 2 928 2 451 -16  526  452
Akershus 1 055  787 -25  606  501 -17  109 94
Oslo 72 88 22 40 55 38 6 8
Hedmark 2 575 1 767 -31 1 533  992 -35  252  169
Oppland 6 519 5 037 -23 3 733 2 904 -22  586  438
Buskerud 10 834 8 386 -23 6 183 4 737 -23  856  583
Vestfold 16 13 -20 9 9 -2 - -
Telemark 14 136 10 502 -26 8 256 5 122 -38  957  572
Aust-Agder 4 302 4 381 2 2 461 2 209 -10  231  195
Vest-Agder 9 373 8 202 -13 5 718 4 460 -22  644  363
Rogaland 10 452 11 958 14 6 288 5 040 -20  559  452
Hordaland 15 422 13 598 -12 9 354 6 863 -27 1 347 1 124
Sogn og Fjordane 13 923 12 893 -7 8 017 6 483 -19 1 221  914
Møre og Romsdal 5 825 5 479 -6 3 934 2 971 -25  516  304
Sør-Trøndelag 4 823 3 600 -25 2 953 2 104 -29  242  160
Nord-Trøndelag 3 122 2 652 -15 1 888 1 345 -29  201  153
Nordland 15 437 17 414 13 9 008 9 053 1 1 032  874
Troms 2 731 2 445 -10 1 782 1 411 -21  143  161
Finnmark 1 557 1 438 -8  871  784 -10  141 85
Svalbard 49 52 8 28 31 9 3 3
                 
Total produksjon  127 250  114 538 -10 75 589 59 525 -21 9 571 7 103
Vasskraft  126 336  113 528 -10 75 066 58 866 -22 9 513 7 011
Varmekraft  876  876 0  499  541 9 56 82
Vindkraft 38  134  255 24  119  401 3 9
+ Import 6 461 11 545 79 3 138 9 354  198 34  783
- Eksport 13 142 8 889 -32 8 789 2 676 -70 2 275  562
                 
= Brutto forbruk innanlands  120 569  117 193 -3 69 938 66 203 -5 7 330 7 323
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 261 29 156 -7 17 941 16 952 -6 2 348 2 563
Prod. av kjemiske råvarer 6 654 4 907 -26 3 827 2 831 -26  412  428
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 5 983 5 098 -15 3 444 2 760 -20  471  405
Prod. av aluminium og anna metall 18 624 19 151 3 10 670 11 361 7 1 465 1 730
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller