Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånaderperiodar Januar-juni Juni
  Juli 2001 t.o.m. juni 2002 Juli 2002 t.o.m. juni 2003 Endring i prosent 2002 2003 Endring i prosent 2002 2003
Østfold 5 027 3 918 -22,0 2 402 1 999 -16,8  505  517
Akershus 1 055  802 -23,9  497  407 -18,1  105  108
Oslo 72 86 19,8 34 47 38,3 6 9
Hedmark 2 549 1 850 -27,4 1 281  823 -35,7  210  185
Oppland 6 561 5 185 -21,0 3 147 2 466 -21,6  535  416
Buskerud 10 734 8 655 -19,4 5 328 4 150 -22,1  768  683
Vestfold 16 13 -17,5 8 8 0,6 1 1
Telemark 13 852 10 886 -21,4 7 300 4 550 -37,7 1 086  546
Aust-Agder 4 238 4 418 4,3 2 229 2 014 -9,7  247  311
Vest-Agder 9 028 8 483 -6,0 5 074 4 097 -19,3  708  428
Rogaland 10 224 12 065 18,0 5 729 4 589 -19,9  796  668
Hordaland 14 729 13 820 -6,2 8 007 5 738 -28,3 1 275 1 065
Sogn og Fjordane 13 738 13 197 -3,9 6 796 5 567 -18,1 1 245  908
Møre og Romsdal 5 518 5 691 3,1 3 418 2 668 -21,9  580  372
Sør-Trøndelag 4 839 3 681 -23,9 2 711 1 945 -28,3  290  276
Nord-Trøndelag 3 053 2 701 -11,5 1 687 1 193 -29,3  174  170
Nordland 15 051 17 509 16,3 7 976 8 116 1,8 1 008  935
Troms 2 696 2 420 -10,3 1 639 1 243 -24,2  191  133
Finnmark Finnmárku 1 564 1 494 -4,5  729  698 -4,2  124  143
Svalbard 49 52 6,9 25 27 8,3 4 4
                 
Total produksjon  124 590  116 927 -6,2 66 017 52 343 -20,7 9 859 7 877
Vasskraft  123 648  115 950 -6,2 65 553 51 775 -21,0 9 788 7 785
Varmekraft  905  849 -6,2  443  459 3,6 68 81
Vindkraft 37  127  241,0 21  110  418,2 3 10
+ Import 7 419 10 797 45,5 3 103 8 571  176,2 31  563
- Eksport 11 164 10 603 -5,0 6 513 2 114 -67,5 1 949  681
                 
= Bruttoforbruk innanlands  120 845  117 121 -3,1 62 607 58 800 -6,1 7 941 7 759
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 550 28 963 -8,2 15 593 14 410 -7,6 2 505 2 486
Prod. av kjemiske råvarer 6 763 4 918 -27,3 3 415 2 430 -28,9  522  440
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 5 982 5 163 -13,7 2 973 2 355 -20,8  502  409
Prod. av aluminium og anna metall 18 805 18 882 0,4 9 205 9 626 4,6 1 481 1 638
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller