Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånaderperiodar Januar-april April
  Mai 2001 t.o.m. april 2002 Mai 2002 t.o.m. april 2003 Endring i prosent 2002 2003 Endring i prosent 2002 2003
Østfold 5 030 3 906 -22,3 1 355  940 -30,6  431  306
Akershus 1 057  798 -24,5  280  186 -33,5 95 66
Oslo 64 78 22,1 23 28 22,2 4 8
Hedmark 2 525 1 866 -26,1  886  445 -49,7  189  111
Oppland 6 637 5 388 -18,8 2 121 1 642 -22,6  391  300
Buskerud 10 756 8 980 -16,5 3 668 2 815 -23,2  815  562
Vestfold 17 13 -24,1 6 5 -9,1 1 1
Telemark 13 733 11 836 -13,8 5 133 3 333 -35,1 1 039  707
Aust-Agder 4 290 4 378 2,0 1 750 1 495 -14,6  265  205
Vest-Agder 8 385 8 989 7,2 3 520 3 048 -13,4  728  732
Rogaland 9 507 12 415 30,6 4 115 3 325 -19,2  810  487
Hordaland 13 821 14 303 3,5 5 720 3 935 -31,2 1 230  839
Sogn og Fjordane 13 184 13 754 4,3 4 687 4 014 -14,3  888  677
Møre og Romsdal 4 983 6 095 22,3 2 285 1 939 -15,1  493  401
Sør-Trøndelag 4 718 3 810 -19,2 2 020 1 382 -31,6  440  300
Nord-Trøndelag 2 962 2 713 -8,4 1 335  853 -36,1  299  246
Nordland 14 808 17 739 19,8 5 976 6 347 6,2 1 236 1 221
Troms 2 592 2 546 -1,8 1 240  971 -21,7  283  159
Finnmark Finnmárku 1 580 1 481 -6,3  433  388 -10,2 94 91
Svalbard 49 52 6,7 18 20 10,4 4 4
                 
Total produksjon  120 699  121 142 0,4 46 571 37 112 -20,3 9 735 7 424
Vasskraft  119 746  120 270 0,4 46 245 36 787 -20,5 9 654 7 340
Varmekraft  917  833 -9,2  310  309 -0,3 78 80
Vindkraft 36 39 10,0 16 16 2,8 3 3
+ Import 9 243 9 007 -2,6 2 628 6 306  139,9  752 1 843
- Eksport 8 670 12 862 48,4 3 423 1 284 -62,5  538  134
                 
= Brutto forbruk innanlands  121 272  117 287 -3,3 45 776 42 135 -8,0 9 949 9 133
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 854 29 013 -8,9 10 411 9 279 -10,9 2 568 2 343
Prod. av kjemiske råvarer 6 943 5 091 -26,7 2 296 1 484 -35,4  535  354
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 5 922 5 324 -10,1 1 944 1 486 -23,5  511  403
Prod. av aluminium og anna metall 18 989 18 597 -2,1 6 172 6 309 2,2 1 523 1 586
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller