Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-mars Mars
  April 2001 t.o.m. mars 2002 April 2002 t.o.m. mars 2003 Endring i prosent 2002 2003 Endring i prosent 2002 2003
Østfold 4 942 4 031 -18  924  634 -31  295  201
Akershus 1 030  827 -20  186  120 -35 60 39
Oslo 65 74 14 19 20 7 6 7
Hedmark 2 453 1 945 -21  697  335 -52  229 90
Oppland 6 627 5 478 -17 1 730 1 342 -22  551  457
Buskerud 10 822 9 233 -15 2 853 2 253 -21  861  743
Vestfold 18 12 -30 5 4 -20 2 1
Telemark 13 924 12 168 -13 4 094 2 625 -36 1 347  876
Aust-Agder 4 590 4 438 -3 1 485 1 290 -13  461  436
Vest-Agder 8 439 8 985 7 2 792 2 316 -17  928  688
Rogaland 9 578 12 738 33 3 306 2 837 -14  945  604
Hordaland 13 571 14 695 8 4 490 3 096 -31 1 399  923
Sogn og Fjordane 13 124 13 965 6 3 799 3 337 -12 1 335  984
Møre og Romsdal 4 824 6 188 28 1 792 1 538 -14  571  465
Sør-Trøndelag 4 530 3 951 -13 1 579 1 082 -32  495  286
Nord-Trøndelag 2 841 2 766 -3 1 036  606 -42  369  180
Nordland 14 715 17 754 21 4 740 5 126 8 1 521 1 609
Troms 2 559 2 670 4  958  812 -15  331  220
Finnmark 1 567 1 484 -5  339  298 -12  118 88
Svalbard 49 52 7 13 15 13 4 5
                 
Total produksjon  120 268  123 453 3 36 836 29 688 -19 11 825 8 903
Vasskraft  119 318  122 584 3 36 591 29 446 -20 11 743 8 814
Varmekraft  916  830 -9  232  229 -1 78 83
Vindkraft 34 39 14 12 13 2 4 5
+ Import 10 082 7 915 -22 1 877 4 463  138  606 1 924
- Eksport 8 323 13 266 59 2 885 1 150 -60  768  204
                 
= Brutto forbruk innanlands  122 027  118 102 -3 35 827 33 001 -8 11 663 10 623
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 054 29 237 -9 7 843 6 935 -12 2 705 2 421
Prod. av kjemiske råvarer 7 039 5 272 -25 1 761 1 130 -36  602  404
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 5 997 5 431 -9 1 433 1 082 -25  523  386
Prod. av aluminium og anna metall 19 019 18 534 -3 4 649 4 723 2 1 580 1 632
1  Målt hjå mottakeren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller