Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-februar Februar
  Mars 2001 t.o.m. februar 2002 Mars 2002 t.o.m. februar 2003 Endring i prosent       2002       2003    Endring i prosent       2002       2003
Østfold 4 902 4 125 -15,8  630  433 -31,2  328  203
Akershus 1 024  848 -17,1  125 81 -35,0 62 37
Oslo 65 73 12,8 13 13 1,8 6 7
Hedmark 2 413 2 083 -13,7  468  244 -47,8  220  108
Oppland 6 693 5 573 -16,7 1 179  885 -24,9  538  361
Buskerud 10 998 9 350 -15,0 1 993 1 510 -24,2  891  738
Vestfold 17 13 -23,5 3 3 -0,9 2 2
Telemark 14 127 12 637 -10,5 2 747 1 748 -36,4 1 280  825
Aust-Agder 4 787 4 462 -6,8 1 025  854 -16,7  458  362
Vest-Agder 8 526 9 225 8,2 1 864 1 628 -12,6  837  791
Rogaland 9 768 13 079 33,9 2 361 2 234 -5,4  947 1 083
Hordaland 13 552 15 171 11,9 3 091 2 173 -29,7 1 463 1 018
Sogn og Fjordane 12 927 14 316 10,7 2 464 2 353 -4,5 1 169 1 092
Møre og Romsdal 4 621 6 293 36,2 1 221 1 073 -12,1  589  519
Sør-Trøndelag 4 298 4 160 -3,2 1 084  796 -26,6  503  387
Nord-Trøndelag 2 736 2 955 8,0  667  426 -36,1  334  218
Nordland 14 804 17 666 19,3 3 219 3 517 9,3 1 458 1 675
Troms 2 522 2 781 10,2  626  591 -5,6  298  267
Finnmark 1 556 1 514 -2,7  221  210 -5,1  105 97
Svalbard 49 51 4,9 9 10 10,9 4 4
                 
Total produksjon  120 385 26 375 5,0    25 010       20 784 -16,9 11 495 9 792
Vasskraft  119 438  125 512 5,1    24 848 20 631 -17,0 11 418 9 712
Varmekraft  915  825 -9,8  154  146 -5,5 73 77
Vindkraft 32 38 19,5 8 7 -10,8 4 3
+ Import 10 815 6 597 -39,0 1 271 2 539 99,7  658 1 126
- Eksport 7 796 13 831 77,4 2 117  946 -55,3  955  447
                 
= Bruttoforbruk innanlands  123 404  119 141 -3,5 24 165 22 377 -7,4 11 197 10 470
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 267 29 520 -8,5 5 138 4 513 -12,2 2 450 2 174
Prod. av kjemiske råvarer 7 099 5 470 -23,0 1 159  726 -37,4  567  346
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 6 107 5 569 -8,8  909  696 -23,4  433  343
Prod. av aluminium og anna metall 19 061 18 482 -3,0 3 070 3 091 0,7 1 450 1 486
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller