Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-desember3 Desember3
  Desember 2000-desember 2001 Desember 2001-desember 2002 Endring i prosent 2001 2002 Endring i prosent 2001 2002
Østfold 4 992 4 322 -13,4 4 992 4 322 -13,4  312  210
Akershus 1 047  892 -14,8 1 047  892 -14,8 66 43
Oslo 63 73 15,9 63 73 15,9 6 7
Hedmark 2 427 2 307 -4,9 2 427 2 307 -4,9  220  161
Oppland 6 882 5 866 -14,8 6 882 5 866 -14,8  641  522
Buskerud 11 233 9 833 -12,5 11 233 9 833 -12,5 1 095  882
Vestfold 18 13 -27,6 18 13 -27,6 2 1
Telemark 14 477 13 636 -5,8 14 477 13 636 -5,8 1 504 1 271
Aust-Agder 5 150 4 633 -10,0 5 150 4 633 -10,0  606  519
Vest-Agder 8 866 9 461 6,7 8 866 9 461 6,7 1 118  742
Rogaland 10 000 13 206 32,1 10 000 13 206 32,1 1 538 1 654
Hordaland 13 539 16 088 18,8 13 539 16 088 18,8 1 509 1 274
Sogn og Fjordane 13 215 14 427 9,2 13 215 14 427 9,2 1 436 1 235
Møre og Romsdal 4 333 6 441 48,7 4 333 6 441 48,7  578  544
Sør-Trøndelag 4 009 4 448 10,9 4 009 4 448 10,9  574  366
Nord-Trøndelag 2 617 3 195 22,1 2 617 3 195 22,1  331  221
Nordland 14 902 17 368 16,6 14 902 17 368 16,6 1 669 1 864
Troms 2 550 2 816 10,4 2 550 2 816 10,4  339  311
Finnmark 1 551 1 525 -1,7 1 551 1 525 -1,7  123  114
Svalbard 48 47 -2,3 48 47 -2,3 5 2
                 
Total produksjon  121 920  130 598 7,1  121 920  130 598 7,1 13 673 11 943
Vannkraft  120 981  129 728 7,2  120 981  129 728 7,2 13 593 11 862
Varmekraft  910  830 -8,7  910  830 -8,7 77 77
Vindkraft 29 39 35,3 29 39 35,3 3 4
+ Import 10 760 5 329 -50,5 10 760 5 329 -50,5  474 1 033
- Eksport 7 162 15 002 109,5 7 162 15 002 109,5 1 405  587
                 
= Bruttoforbruk innanlands  125 518  120 925 -3,7  125 518  120 925 -3,7 12 741 12 389
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 708 30 145 -7,8 32 708 30 145 -7,8 2 734 2 410
Produksjon av kjemiske råvarer 7 179 5 903 -17,8 7 179 5 903 -17,8  591  395
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringar 6 452 5 782 -10,4 6 452 5 782 -10,4  521  439
Produksjon av aluminium og andre metall 19 077 18 460 -3,2 19 077 18 460 -3,2 1 622 1 576
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.
3  Tekst rettet fra november til desember 13.02.2003 kl. 15.05

Standardtegn i tabeller