Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånaderperiodar Januar-november November
  Desember 2000 t.o.m. november 2001 Desember 2001 t.o.m. november 2002 Endring i prosent 2001 2002 Endring i prosent 2001 2002
Østfold 5 197 4 330 -17 4 681 4 019 -14  395  279
Akershus 1 088  915 -16  981  849 -14 84 57
Oslo 66 72 10 57 66 16 7 7
Hedmark 2 501 2 061 -18 2 207 1 841 -17  195  122
Oppland 6 973 5 964 -15 6 241 5 323 -15  588  468
Buskerud 11 339 9 840 -13 10 138 8 744 -14 1 037  869
Vestfold 18 14 -21 16 12 -24 2 2
Telemark 14 611 13 798 -6 12 973 12 294 -5 1 406 1 280
Aust-Agder 5 172 4 707 -9 4 544 4 101 -10  513  566
Vest-Agder 9 093 9 835 8 7 747 8 716 13 1 061  860
Rogaland 9 593 13 092 37 8 462 11 554 37 1 190 1 622
Hordaland 13 483 16 321 21 12 030 14 812 23 1 521 1 400
Sogn og Fjordane 13 079 14 333 10 11 779 12 897 10 1 224 1 141
Møre og Romsdal 4 265 6 475 52 3 755 5 897 57  469  506
Sør-Trøndelag 3 843 4 950 29 3 435 4 376 27  502  376
Nord-Trøndelag 2 525 3 305 31 2 286 2 974 30  270  261
Nordland 14 738 17 165 17 13 232 15 496 17 1 586 1 682
Troms 2 534 2 786 10 2 211 2 447 11  272  238
Finnmark 1 537 1 533 0 1 428 1 410 -1  119  114
Svalbard 48 49 3 44 45 3 5 5
                 
Total produksjon  121 703  131 546 8  108 247  117 872 9 12 446 11 855
Vasskraft  120 769  130 678 8  107 389  117 085 9 12 357 11 771
Varmekraft  907  830 -8  833  753 -10 83 81
Vindkraft 28 37 34 26 34 32 5 3
+ Import 10 550 4 775 -55 10 286 4 301 -58  338  596
- Eksport 7 022 15 865  126 5 757 14 459  151 1 296  646
                 
= Brutto forbruk innanlands  125 232  120 456 -4  112 777  107 715 -5 11 488 11 804
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 846 30 469 -7 29 974 27 735 -8 2 656 2 436
Prod. av kjemiske råvarer 7 213 6 099 -15 6 589 5 508 -16  579  435
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 6 551 5 864 -11 5 931 5 343 -10  514  444
Prod. av aluminium og anna metall 19 082 18 506 -3 17 455 16 885 -3 1 563 1 556
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller