Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-oktober Oktober
  November 2000 t.o.m. oktober 2001 November 2001 t.o.m. oktober 2002 Endring i prosent 2001 2002 Endring i prosent 2001 2002
Østfold 5 297 4 446 -16 4 286 3 739 -13  493  251
Akershus 1 106  942 -15  898  792 -12  103 50
Oslo 68 72 6 50 59 18 8 6
Hedmark 2 574 2 134 -17 2 012 1 719 -15  233  105
Oppland 7 127 6 084 -15 5 654 4 855 -14  620  424
Buskerud 11 418 10 007 -12 9 101 7 875 -14 1 086  768
Vestfold 18 15 -20 14 11 -26 2 -
Telemark 14 694 13 925 -5 11 567 11 014 -5 1 225 1 208
Aust-Agder 5 222 4 654 -11 4 031 3 534 -12  367  434
Vest-Agder 9 285 10 035 8 6 686 7 856 18  766  876
Rogaland 9 393 12 660 35 7 272 9 932 37  654 1 598
Hordaland 13 237 16 442 24 10 510 13 412 28 1 006 1 324
Sogn og Fjordane 12 972 14 416 11 10 555 11 756 11 1 166 1 286
Møre og Romsdal 4 164 6 438 55 3 286 5 391 64  296  519
Sør-Trøndelag 3 696 5 076 37 2 933 4 000 36  257  437
Nord-Trøndelag 2 485 3 315 33 2 016 2 713 35  202  347
Nordland 14 545 17 069 17 11 647 13 814 19 1 216 1 809
Troms 2 496 2 821 13 1 939 2 210 14  116  229
Finnmark 1 521 1 537 1 1 309 1 295 -1  132  147
Svalbard 48 50 4 39 40 4 4 5
                 
Total produksjon  121 364  132 137 9 95 801  106 018 11 9 951 11 824
Vasskraft  120 467  131 264 9 95 031  105 314 11 9 871 11 760
Varmekraft  872  832 -5  750  672 -10 78 61
Vindkraft 25 40 56 20 32 54 3 3
+ Import 10 480 4 517 -57 9 948 3 706 -63  733  348
- Eksport 6 987 16 515  136 4 461 13 813  210  678 1 210
                 
= Brutto forbruk innanlands  124 857  120 139 -4  101 289 95 910 -5 10 006 10 962
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 955 30 684 -7 27 319 25 295 -7 2 709 2 534
Prod. av kjemiske råvarer 7 218 6 242 -14 6 010 5 073 -16  565  427
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 6 671 5 929 -11 5 417 4 894 -10  521  498
Prod. av aluminium og anna metall 19 066 18 513 -3 15 892 15 328 -4 1 623 1 609
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller