Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebels tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-februar Februar
  Mars 2000 t.o.m. feb. 2001 Mars 2001 t.o.m. feb. 2002 Endring i prosent 2001 2002 Endring i prosent 2001 2002
Østfold 5 132 4 901 -4,5 720 629 -12,7 299 328
Akershus 1 060 1 023 -3,5 148 125 -15,8 60 62
Oslo 79 65 -17,9 11 13 17,2 5 6
Hedmark 2 695 2 313 -14,2 482 368 -23,6 213 173
Oppland 6 800 6 692 -1,6 1 368 1 177 -13,9 646 537
Buskerud 11 272 10 998 -2,4 2 227 1 993 -10,5 1 032 891
Vestfold 16 17 8,3 4 3 -25,8 2 2
Telemark 15 664 14 099 -10,0 3 097 2 719 -12,2 1 471 1 266
Aust-Agder 5 674 4 787 -15,6 1 388 1 025 -26,2 670 458
Vest-Agder 11 811 8 527 -27,8 2 204 1 864 -15,4 1 002 837
Rogaland 12 758 9 763 -23,5 2 593 2 355 -9,2 1 269 944
Hordaland 18 566 13 549 -27,0 3 079 3 088 0,3 1 473 1 463
Sogn og Fjordane 16 203 13 102 -19,1 2 752 2 639 -4,1 1 311 1 252
Møre og Romsdal 6 048 4 446 -26,5 933 1 046 12,1 406 507
Sør-Trøndelag 4 713 4 397 -6,7 796 1 184 48,7 335 550
Nord-Trøndelag 3 350 2 736 -18,3 548 667 21,6 247 334
Nordland 16 990 14 803 -12,9 3 317 3 218 -3,0 1 655 1 458
Troms 3 240 2 524 -22,1 654 628 -3,9 312 298
Finnmark 1 566 1 556 -0,6 216 221 2,5 103 105
Svalbard 48 49 1,7 9 9 5,6 4 4
                 
Total produksjon 143 683 120 347 -16,2 26 546 24 972 -5,9 12 516 11 476
Vasskraft 142 918 119 400 -16,5 26 391 24 810 -6,0 12 438 11 399
Varmekraft 736 915 24,3 149 154 3,4 75 73
Vindkraft 28 32 11,2 5 8 52,4 3 4
+ Import 2 153 10 816 402,5 1 216 1 272 4,6 727 659
- Eksport 20 323 7 808 -61,6 1 483 2 129 43,5 574 962
                 
= Bruttoforbruk innanlands 125 512 123 355 -1,7 26 279 24 116 -8,2 12 668 11 172
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 33 186 32 311 -2,6 5 579 5 182 -7,1 2 651 2 494
                 
Prod. av kjemiske råvarer 7 025 7 132 1,5 1 239 1 192 -3,8 598 600
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 7 342 6 108 -16,8 1 254 910 -27,5 606 434
                 
Prod. av aluminium og anna metall 18 818 19 072 1,3 3 085 3 080 -0,2 1 447 1 460
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller