Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 1999-september 2000 Oktober 2000-september 2001 Endring i prosent 2000 2001 Endring i prosent 2000 2001
Østfold 4 648 5 289 13,8 3 573 3 793 6,2 358 417
Akershus 951 1 100 15,6 733 792 8,0 77 93
Oslo 78 68 -12,3 54 42 -21,9 7 6
Hedmark 2 414 2 546 5,5 1 832 1 741 -5,0 191 180
Oppland 6 041 7 300 20,8 4 401 5 033 14,4 465 406
Buskerud 10 619 11 401 7,4 7 825 8 001 2,2 717 626
Vestfold 14 18 34,6 9 13 36,1 1 1
Telemark 14 818 14 941 0,8 10 865 10 340 -4,8 1 247 960
Aust-Agder 5 498 5 318 -3,3 3 945 3 645 -7,6 431 163
Vest-Agder 11 001 9 532 -13,3 8 201 5 922 -27,8 797 387
Rogaland 12 996 9 605 -26,1 9 618 6 624 -31,1 959 397
Hordaland 18 554 13 606 -26,7 14 411 9 508 -34,0 1 536 1 024
Sogn og Fjordane 15 914 13 058 -17,9 12 632 9 400 -25,6 1 445 940
Møre og Romsdal 6 282 4 175 -33,5 4 993 2 963 -40,7 487 288
Sør-Trøndelag 4 992 3 781 -24,3 3 876 2 768 -28,6 273 257
Nord-Trøndelag 3 380 2 594 -23,2 2 582 1 812 -29,8 341 223
Nordland 16 668 14 709 -11,8 12 347 10 336 -16,3 1 488 1 063
Troms 3 188 2 574 -19,3 2 385 1 822 -23,6 223 107
Finnmark 1 685 1 515 -10,1 1 254 1 178 -6,1 122 138
Svalbard 49 47 -3,3 35 34 -3,1 4 4
                 
Total produksjon 139 788 123 177 -11,9 105 572 85 766 -18,8 11 169 7 680
Vannkraft 138 986 122 312 -12,0 104 987 85 076 -19,0 11 108 7 613
Varmekraft 776 841 8,4 562 672 19,6 58 66
Vindkraft 26 25 -5,8 22 17 -24,2 2 1
+ Import 2 205 9 845 346,6 853 9 224 981,3 32 1 078
- Eksport 17 582 8 258 -53,0 16 056 3 785 -76,4 2 350 401
                 
= Bruttoforbruk innenlands 124 411 124 764 0,3 90 369 91 204 0,9 8 851 8 357
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 725 33 010 0,9 24 729 24 606 -0,5 2 683 2 578
Prod. av kjemiske råvarer 6 553 7 252 10,7 5 168 5 441 5,3 566 547
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 7 242 6 764 -6,6 5 433 4 896 -9,9 557 478
Prod. av aluminium og annet metall 18 931 18 994 0,3 14 128 14 269 1,0 1 561 1 553
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller