Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-august August
  September 1999-august 2000 September 2000-august 2001 Endring i prosent 2000 2001 Endring i prosent 2000 2001
Østfold 4 580 5 230 14,2 3 215 3 376 5,0 432 482
Akershus 933 1 084 16,1 656 699 6,5 94 105
Oslo 78 70 -11,1 47 37 -22,0 7 6
Hedmark 2 331 2 557 9,7 1 641 1 562 -4,8 168 197
Oppland 5 976 7 359 23,1 3 937 4 627 17,5 460 530
Buskerud 10 506 11 492 9,4 7 108 7 375 3,8 793 807
Vestfold 14 17 27,5 9 11 30,2 1 1
Telemark 14 501 15 229 5,0 9 618 9 382 -2,5 1 208 784
Aust-Agder 5 428 5 579 2,8 3 514 3 474 -1,1 276 182
Vest-Agder 10 799 9 941 -7,9 7 405 5 535 -25,3 546 322
Rogaland 12 594 10 167 -19,3 8 659 6 227 -28,1 625 391
Hordaland 18 387 14 118 -23,2 12 875 8 484 -34,1 1 732 1 009
Sogn og Fjordane 15 756 13 560 -13,9 11 187 8 458 -24,4 1 551 1 141
Møre og Romsdal 6 064 4 375 -27,9 4 505 2 675 -40,6 567 260
Sør-Trøndelag 4 893 3 797 -22,4 3 603 2 510 -30,3 425 301
Nord-Trøndelag 3 270 2 713 -17,0 2 241 1 589 -29,1 287 206
Nordland 16 495 15 133 -8,3 10 859 9 272 -14,6 1 181 848
Troms 3 134 2 690 -14,2 2 162 1 715 -20,7 291 114
Finnmark 1 721 1 499 -12,9 1 132 1 040 -8,2 138 175
Svalbard 49 47 -3,1 32 31 -3,5 3 3
                 
Total produksjon 137 508 126 659 -7,9 94 403 78 078 -17,3 10 785 7 862
Vannkraft 136 697 125 799 -8,0 93 879 77 455 -17,5 10 724 7 787
Varmekraft 786 834 6,1 504 607 20,3 60 74
Vindkraft 25 26 3,8 20 16 -20,7 2 2
+ Import 2 423 8 799 263,2 821 8 146 892,1 29 700
- Eksport 16 152 10 207 -36,8 13 706 3 384 -75,3 2 368 574
                 
= Bruttoforbruk innenlands 123 779 125 251 1,2 81 519 82 840 1,6 8 446 7 989
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 633 33 118 1,5 22 046 22 031 -0,1 2 796 2 645
Prod. av kjemiske råvarer 6 448 7 276 12,8 4 602 4 899 6,5 589 547
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 7 272 6 843 -5,9 4 876 4 418 -9,4 606 504
Prod. av aluminium og annet metall 18 912 19 000 0,5 12 568 12 714 1,2 1 601 1 594
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller