Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. Foreløpige tall. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-juni Juni
  Juli 1999 t.o.m. juni 2000 Juli 2000 t.o.m. juni 2001 Endring i prosent         2000         2001 Endring i prosent       2000       2001
Østfold 4 450 5 179 16,4 2 258 2 368 4,9 500 510
Akershus 900 1 073 19,2 454 486 7,1 104 109
Oslo 72 70 -3,5 35 25 -28,8 2 1
Hedmark 2 229 2 607 17,0 1 184 1 155 -2,5 220 191
Oppland 5 828 7 242 24,3 2 894 3 468 19,8 384 599
Buskerud 10 146 11 628 14,6 5 411 5 814 7,4 679 815
Vestfold 14 18 28,1 8 11 38,8 1 1
Telemark 14 035 16 022 14,2 7 369 7 925 7,5 767 985
Aust-Agder 5 456 5 674 4,0 3 074 3 129 1,8 253 163
Vest-Agder 10 916 10 373 -5,0 6 352 4 914 -22,6 925 367
Rogaland 13 319 10 556 -20,7 7 549 5 506 -27,1 968 414
Hordaland 18 333 15 622 -14,8 9 708 6 821 -29,7 1 795 742
Sogn og Fjordane 15 462 14 284 -7,6 8 282 6 277 -24,2 1 361 912
Møre og Romsdal 5 713 4 953 -13,3 3 464 2 212 -36,1 545 265
Sør-Trøndelag 4 437 4 103 -7,5 2 724 1 937 -28,9 354 269
Nord-Trøndelag 3 056 2 961 -3,1 1 654 1 251 -24,3 227 116
Nordland 16 484 15 887 -3,6 8 630 7 797 -9,7 1 274 858
Troms 3 053 2 971 -2,7 1 658 1 492 -10,0 246 124
Finnmark 1 675 1 523 -9,1 786 717 -8,8 186 158
Svalbard 49 47 -2,5 25 25 -3,5 3 3
                 
Total produksjon 135 628 132 793 -2,1 73 519 63 328 -13,9 10 794 7 603
Vannkraft 134 792 131 986 -2,1 73 105 62 868 -14,0 10 746 7 533
Varmekraft 812 782 -3,8 397 448 12,8 45 68
Vindkraft 23 25 8,5 17 12 -28,9 2 2
+ Import 2 550 7 147 180,3 754 6 427 752,7 22 872
- Eksport 15 288 13 806 -9,7 9 239 2 517 -72,8 2 349 386
                 
= Brutto forbruk innanlands 122 889 126 134 2,6 65 033 67 238 3,4 8 467 8 089
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 259 33 191 2,9 16 567 16 625 0,3 2 701 2 605
Prod. av kjemiske råvarer 6 159 7 233 17,4 3 460 3 715 7,4 532 561
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 7 187 7 068 -1,7 3 666 3 433 -6,4 596 464
Prod. av aluminium og annet metall 18 913 18 890 -0,1 9 441 9 478 0,4 1 573 1 579
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller