Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-april April
  Mai 1999 t.o.m. april 2000 Mai 2000 t.o.m. april 2001 Endring i prosent 2000 2001 Endring i prosent 2000 2001
Østfold 4 465 5 148 15 1 238 1 317 6,4 323 343
Akershus 902 1 060 17 248 267 7,7 68 63
Oslo 84 74 -12 28 22 -20,5 8 5
Hedmark 2 207 2 680 21 747 791 5,9 142 116
Oppland 5 787 6 995 21 2 039 2 366 16,1 295 381
Buskerud 10 200 11 459 12 3 898 4 132 6,0 742 881
Vestfold 16 16 2 6 7 23,5 1 2
Telemark 13 736 15 774 15 5 569 5 877 5,5 1 240 1 230
Aust-Agder 5 322 5 767 8 2 454 2 603 6,1 506 564
Vest-Agder 10 714 11 324 6 4 489 4 002 -10,8 1 039 782
Rogaland 13 046 11 567 -11 5 641 4 609 -18,3 1 349 881
Hordaland 17 415 17 590 1 6 362 5 442 -14,5 1 446 980
Sogn og Fjordane 14 974 15 408 3 5 607 4 726 -15,7 1 314 827
Møre og Romsdal 5 323 5 552 4 2 278 1 625 -28,6 564 334
Sør-Trøndelag 4 192 4 367 4 1 882 1 360 -27,7 438 252
Nord-Trøndelag 2 920 3 171 9 1 183 990 -16,3 312 178
Nordland 15 312 16 671 9 6 107 6 059 -0,8 1 451 1 132
Troms 2 748 3 186 16 1 150 1 198 4,2 280 250
Finnmark 1 615 1 524 -6 472 404 -14,4 104 81
Svalbard 48 48 0 18 17 -3,2 4 4
                 
Total produksjon 131 024 139 384 6 51 414 47 814 -7,0 11 626 9 287
Vannkraft 130 168 138 616 7 51 109 47 502 -7,1 11 545 9 208
Varmekraft 834 742 -11 293 303 3,7 79 77
Vindkraft 21 26 22 12 8 -35,7 2 2
+ Import 3 490 4 904 41 693 4 124 494,7 65 1 572
- Eksport 11 834 17 793 50 4 655 1 919 -58,8 1 284 192
                 
= Brutto forbruk innenlands 122 679 126 494 3 47 453 50 018 5,4 10 407 10 667
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 940 33 295 4 11 116 11 277 1,5 2 751 2 780
Prod. av kjemiske råvarer 5 900 7 139 21 2 372 2 533 6,8 584 631
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 7 120 7 337 3 2 450 2 485 1,4 608 597
Prod. av aluminium og annet metall 18 919 18 819 -1 6 294 6 259 -0,5 1 559 1 552
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller