Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. Foreløpige tall. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-februar Februar
  Mars 1999 t.o.m. feb. 2000 Mars 2000 t.o.m. feb. 2001 Endring i prosent 2000 2001 Endring i prosent 2000 2001
Østfold 4 657 5 131 10 657 719 10 296 299
Akershus 927 1 060 14 129 148 15 57 60
Oslo 89 79 -11 12 11 -7 6 5
Hedmark 2 250 2 698 20 424 485 15 199 213
Oppland 5 887 6 800 16 1 236 1 368 11 588 646
Buskerud 10 094 11 258 12 2 181 2 213 2 1 050 1 031
Vestfold 17 16 -4 3 4 36 1 2
Telemark 13 420 15 664 17 2 899 3 098 7 1 372 1 471
Aust-Agder 5 073 5 669 12 1 333 1 383 4 626 668
Vest-Agder 9 999 11 813 18 2 204 2 206 0 1 054 1 004
Rogaland 11 786 12 758 8 2 434 2 593 7 1 229 1 269
Hordaland 16 677 18 571 11 3 022 3 084 2 1 549 1 478
Sogn og Fjordane 14 497 16 208 12 2 839 2 757 -3 1 367 1 317
Møre og Romsdal 5 171 6 042 17 1 090 927 -15 546 401
Sør-Trøndelag 4 069 4 762 17 973 846 -13 468 336
Nord-Trøndelag 2 838 3 350 18 562 548 -3 259 247
Nordland 14 153 16 990 20 3 047 3 317 9 1 473 1 656
Troms 2 509 3 240 29 551 654 19 273 312
Finnmark 1 556 1 567 1 242 217 -10 118 104
Svalbard 48 48 0 9 9 -4 5 4
                 
Total produksjon 125 717 143 723 14 25 847 26 586 3 12 536 12 522
Vannkraft 124 866 142 959 15 25 696 26 432 3 12 464 12 444
Varmekraft 832 736 -11 144 149 3 69 75
Vindkraft 19 28 44 7 5 -33 3 2
+ Import 5 282 2 058 -61 538 1 121 109 243 631
- Eksport 9 356 20 223 116 1 689 1 384 -18 840 472
                 
= Brutto forbruk innanlands 121 643 125 557 3 24 696 26 324 7 11 938 12 680
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 491 33 747 7 5 506 5 649 3 2 671 2 698
Prod. av kjemiske råvarer 5 559 7 196 30 1 178 1 247 6 569 595
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 7 075 7 388 4 1 208 1 274 6 590 622
Prod. av aluminium og annet metall 18 857 19 163 2 3 121 3 128 0 1 512 1 481
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller