Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-januar Januar
  Feb. 1999 t.o.m. jan. 2000 Feb. 2000 t.o.m. jan. 2001 Endring i prosent 2000 2001 Endring i prosent 2000 2001
Østfold 4 611 5 128 11,2 361 421 16,5 361 421
Akershus 919 1 057 15,0 72 88 23,1 72 88
Oslo 90 80 -10,6 6 7 1,6 6 7
Hedmark 2 262 2 684 18,7 225 272 20,9 225 272
Oppland 5 855 6 743 15,2 647 722 11,5 647 722
Buskerud 10 013 11 276 12,6 1 131 1 182 4,5 1 131 1 182
Vestfold 17 16 -6,7 2 2 45,5 2 2
Telemark 13 370 15 566 16,4 1 527 1 627 6,6 1 527 1 627
Aust-Agder 5 032 5 626 11,8 707 715 1,2 707 715
Vest-Agder 9 897 11 863 19,9 1 150 1 201 4,5 1 150 1 201
Rogaland 11 338 12 718 12,2 1 205 1 323 9,8 1 205 1 323
Hordaland 16 383 18 640 13,8 1 474 1 604 8,9 1 474 1 604
Sogn og Fjordane 14 206 16 258 14,4 1 472 1 440 -2,2 1 472 1 440
Møre og Romsdal 5 144 6 187 20,3 545 526 -3,3 545 526
Sør-Trøndelag 4 057 4 895 20,6 505 510 1,0 505 510
Nord-Trøndelag 2 882 3 362 16,6 303 301 -0,7 303 301
Nordland 13 942 16 808 20,6 1 574 1 661 5,6 1 574 1 661
Troms 2 498 3 201 28,1 278 342 22,6 278 342
Finnmark 1 527 1 581 3,6 124 113 -8,6 124 113
Svalbard 48 48 1,4 5 5 1,5 5 5
                 
Total produksjon 124 090 143 736 15,8 13 311 14 063 5,6 13 311 14 063
Vasskraft 123 255 142 977 16,0 13 231 13 986 5,7 13 231 13 986
Varmekraft 818 730 -10,8 76 74 -2,0 76 74
Vindkraft 17 29 70,6 4 3 -25,0 4 3
+ Import 5 769 1 670 -71,1 295 491 66,4 295 491
- Eksport 8 803 20 592 133,9 849 912 7,4 849 912
                 
= Brutto forbruk innanlands 121 056 124 814 3,1 12 757 13 642 6,9 12 757 13 642
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 269 33 725 7,9 2 835 2 956 4,3 2 835 2 956
                 
Prod. av kjemiske råvarar 5 408 7 157 32,3 609 639 5,0 609 639
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 054 7 369 4,5 617 665 7,7 617 665
                 
Prod. av aluminium og anna metall 18 807 19 199 2,1 1 609 1 651 2,6 1 609 1 651
                 
1  Målt hos mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller