Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebels tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-november November
  Des. 1998 t.o.m. nov. 1999 Des. 1999 t.o.m. nov. 2000 Endring i prosent         1999         2000 Endring i prosent         1999         2000
                 
                 
Østfold 4 535 4 889 7,8 4 233 4 540 7,2 310 496
Akershus 892 1 000 12,1 833 934 12,1 67 101
Oslo 93 79 -14,8 84 71 -15,6 9 9
Hedmark 2 239 2 549 13,8 2 042 2 329 14,1 173 268
Oppland 5 768 6 555 13,6 5 186 5 929 14,3 469 741
Buskerud 9 859 11 076 12,3 8 870 10 023 13,0 870 1 112
Vestfold 17 14 -18,6 16 13 -18,6 2 2
Telemark 13 226 15 342 16,0 11 761 13 832 17,6 1 290 1 489
Aust-Agder 4 783 5 674 18,6 4 237 4 990 17,8 457 564
Vest-Agder 9 466 11 635 22,9 8 527 10 457 22,6 884 1 253
Rogaland 10 570 12 812 21,2 9 653 11 483 18,9 1 325 990
Hordaland 16 080 18 488 15,0 14 869 17 069 14,8 1 418 1 275
Sogn og Fjordane 13 774 16 260 18,0 12 651 15 019 18,7 1 083 1 117
Møre og Romsdal 5 201 6 289 20,9 4 592 5 685 23,8 400 367
Sør-Trøndelag 3 933 4 976 26,5 3 506 4 480 27,8 385 355
Nord-Trøndelag 2 888 3 436 19,0 2 581 3 104 20,3 238 228
Nordland 13 518 16 801 24,3 12 189 15 200 24,7 1 513 1 387
Troms 2 547 3 124 22,7 2 232 2 815 26,1 265 234
Finnmark 1 507 1 611 6,9 1 384 1 482 7,2 155 103
Svalbard 48 48 0,7 43 44 0,9 4 4
                 
Total produksjon 120 944 142 658 18,0 109 487 129 499 18,3 11 317 12 095
Vasskraft 120 128 141 926 18,1 108 748 128 842 18,5 11 243 12 047
Varmekraft 816 732 -10,3 739 657 -11,2 74 48
+ Import 7 141 1 572 -78,0 6 105 1 210 -80,2 284 268
- Eksport 8 072 19 715 144,3 7 825 19 264 146,2 738 1 261
                 
= Brutto forbruk innanlands 120 013 124 515 3,8 107 766 111 445 3,4 10 863 11 101
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 092 33 342 7,2 28 431 30 630 7,7 2 609 2 750
                 
Prod. av kjemiske råvarar 5 237 6 959 32,9 4 795 6 479 35,1 439 604
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 127 7 301 2,4 6 480 6 697 3,4 591 636
                 
Prod. av aluminium og anna metall 18 728 19 082 1,9 17 157 17 454 1,7 1 579 1 509
                 

Standardtegn i tabeller