Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebels tal
  Tolvmånadersperioder Januar-oktober Oktober
  Nov. 1998
t.o.m. okt. 1999
Nov. 1999
t.o.m. okt. 2000
Endring i prosent           1999           2000 Endring i prosent     1999     2000
Østfold 4 608 4 704 2,1 3 923 4 044 3,1 415 485
Akershus 903 966 6,9 766 832 8,7 85 100
Oslo 94 79 -16,1 76 62 -17,9 7 8
Hedmark 2 282 2 453 7,5 1 869 2 061 10,3 189 242
Oppland 5 840 6 283 7,6 4 717 5 188 10,0 545 794
Buskerud 9 933 10 834 9,1 8 000 8 911 11,4 872 1 093
Vestfold 16 14 -15,5 14 11 -21,6 2 2
Telemark 13 237 15 143 14,4 10 471 12 342 17,9 1 153 1 477
Aust-Agder 4 804 5 568 15,9 3 780 4 427 17,1 413 482
Vest-Agder 9 515 11 266 18,4 7 643 9 204 20,4 737 1 010
Rogaland 10 284 13 148 27,9 8 328 10 493 26,0 723 860
Hordaland 15 866 18 631 17,4 13 451 15 794 17,4 1 306 1 392
Sogn og Fjordane 13 937 16 226 16,4 11 568 13 902 20,2 958 1 241
Møre og Romsdal 5 344 6 330 18,5 4 192 5 327 27,1 285 342
Sør-Trøndelag 3 893 5 006 28,6 3 120 4 125 32,2 235 250
Nord-Trøndelag 2 975 3 446 15,8 2 342 2 876 22,8 225 302
Nordland 13 251 16 927 27,7 10 676 13 813 29,4 1 206 1 474
Troms 2 544 3 155 24,0 1 966 2 581 31,2 228 195
Finnmark 1 497 1 663 11,1 1 229 1 380 12,3 148 125
Svalbard 48 48 0,1 39 39 0,9 4 4
                 
Total produksjon 120 871 141 888 17,4 98 170 117 412 19,6 9 736 11 879
Vasskraft 120 059 141 131 17,6 97 505 116 803 19,8 9 671 11 832
Varmekraft 811 757 -6,6 665 609 -8,5 65 47
+ Import 7 796 1 588 -79,6 5 821 942 -83,8 706 89
- Eksport 7 597 19 192 152,6 7 087 18 002 154,0 336 1 946
                 
= Brutto forbruk innanlands 121 069 124 285 2,7 96 903 100 352 3,6 10 105 10 021
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 073 33 269 7,1 25 822 27 948 8,2 2 675 2 862
                 
Prod. av kjemiske råvarar 5 227 6 794 30,0 4 355 5 874 34,9 465 612
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 170 7 267 1,4 5 889 6 072 3,1 614 628
                 
Prod. av aluminium og andre metaller 18 677 19 208 2,8 15 578 16 002 2,7 1 595 1 622
                 
1  Målt hos mottakaren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller