Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadsperiodar Januar - august August
  September 1998 t.o.m.
august 1999
September 1999 t.o.m.
august 2000
Endring i prosent       1999    2000    Endring i prosent       1999       2000
Østfold 4 725 4 562 -3 3 217 3 196 -0,6 300 432
Akershus 931 933 0 622 656 5,4 63 94
Oslo 91 78 -14 61 47 -23,1 3 7
Hedmark 2 444 2 318 -5 1 571 1 628 3,6 130 168
Oppland 5 948 5 969 0 3 772 3 930 4,2 360 460
Buskerud 10 182 10 499 3 6 524 7 101 8,8 548 793
Vestfold 16 14 -12 12 9 -25,1 - 1
Telemark 13 247 14 457 9 8 388 9 573 14,1 1 006 1 200
Aust-Agder 4 599 5 428 18 3 007 3 514 16,8 255 276
Vest-Agder 9 746 10 792 11 6 312 7 398 17,2 668 546
Rogaland 10 776 12 609 17 7 048 8 674 23,1 1 059 625
Hordaland 15 508 18 357 18 10 775 12 845 19,2 1 501 1 733
Sogn og Fjordane 13 718 15 398 12 9 324 10 830 16,2 1 271 1 673
Møre og Romsdal 5 727 6 662 16 3 637 5 104 40,3 350 664
Sør-Trøndelag 4 154 4 926 19 2 712 3 636 34,1 162 425
Nord-Trøndelag 2 994 3 260 9 1 886 2 234 18,4 246 285
Nordland 13 091 16 486 26 8 155 10 851 33,1 1 359 1 181
Troms 2 503 3 134 25 1 569 2 162 37,8 253 291
Finnmark 1 501 1 721 15 923 1 132 22,6 171 138
Svalbard 48 49 2 31 32 2,1 3 3
                 
Total produksjon 121 948 137 651 13 79 547 94 552 18,9 9 710 10 994
Vasskraft 121 186 136 887 13 79 014 94 069 19,1 9 643 10 934
Varmekraft 761 764 0 533 482 -9,4 67 60
+ Import 7 472 2 369 -68 4 865 767 -84,2 76 20
- Eksport 7 726 15 905 106 5 831 13 458 130,8 1 785 2 361
                 
= Brutto forbruk innanlands 121 694 124 116 2 78 581 81 861 4,2 8 002 8 653
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 911 32 959 7 20 556 22 372 8,8 2 683 2 820
                 
Prod. av kjemiske råvarer 5 080 6 532 29 3 429 4 686 36,7 459 601
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 200 7 278 1 4 687 4 882 4,2 610 606
                 
Prod. av aluminium og andre metall 18 631 19 149 3 12 440 12 804 2,9 1 614 1 612
                 
1  Målt hos mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller