Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. Gwh. Førebelse tal
  Tolvmånadsperiodar Januar-Juli Juli
  August 1998 t.o.m. juli 1999 August 1999 t.o.m. juli 2000 Endring i prosent 1999 2000 Endring i prosent 1999 2000
Østfold 4 872 4 430 -9,1      2 917      2 764      -5,2        527         526
Akershus 965 902 -6,4 559 562 0,6 106 109
Oslo 88 74 -16,3 58 40 -31,4 3 5
Hedmark 2 511 2 280 -9,2 1 441 1 460 1,3 224 285
Oppland 6 020 5 860 -2,7 3 413 3 462 1,4 535 581
Buskerud 10 232 10 262 0,3 5 976 6 316 5,7 789 905
Vestfold 15 13 -11,7 11 8 -28,5 1 -
Telemark 13 053 14 765 13,1 7 381 8 875 20,2 777 1 104
Aust-Agder 4 478 5 406 20,7 2 753 3 238 17,6 214 164
Vest-Agder 9 554 10 915 14,2 5 643 6 852 21,4 501 505
Rogaland 10 485 13 044 24,4 5 989 8 050 34,4 775 486
Hordaland 15 347 17 722 15,5 9 274 10 708 15,5 1 611 1 392
Sogn og Fjordane 13 709 14 996 9,4 8 053 9 157 13,7 1 340 1 281
Møre og Romsdal 5 959 6 751 13,3 3 288 4 843 47,3 341 575
Sør-Trøndelag 4 444 4 163 -6,3 2 550 2 711 6,3 261 390
Nord-Trøndelag 2 962 3 221 8,8 1 640 1 949 18,9 125 299
Nordland 12 807 16 664 30,1 6 796 9 670 42,3 859 1 048
Troms 2 284 3 097 35,6 1 315 1 871 42,2 170 213
Finnmark 1 445 1 754 21,4 752 995 32,3 130 209
Svalbard 48 49 1,0 28 29 1,9 3 3
                 
Total produksjon 121 279 136 368 12,4 69 837 83 558 19,6 9 292 10 079
Vasskraft 120 548 135 597 12,5 69 371 83 136 19,8 9 226 10 034
Varmekraft 732 771 5,4 465 422 -9,2 67 45
+ Import 7 544 2 371 -68,6 4 788 692 -85,5 118 64
- Eksport 7 081 15 287 115,9 4 046 11 056 173,3 1 818 2 020
                 
= Brutto forbruk innanlands 121 742 123 451 1,4 70 579 73 194 3,7 7 593 8 123
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 760 32 834 6,7 17 873 19 563 9,5 2 421 2 798
                 
Prod. av kjemiske råvarer 5 029 6 391 27,1 2 970 4 086 37,6 393 563
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 209 7 283 1,0 4 077 4 277 4,9 514 607
                 
Prod. av aluminium og andre metall 18 521 19 159 3,4 10 826 11 200 3,5 1 514 1 627
                 
1  Målt hos mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller