Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. Gwh. Førebels tal
  Tolvmånadsperiodar Januar - Mai Mai
  Juni 1998 t.o.m. mai 1999 Juni 1999 t.o.m. mai 2000 Endring i prosent 1999 2000 Endring i prosent 1999 2000
Østfold 4 895 4 438 -9,3 1 891 1 746 -7,7 535 509
Akershus 976 892 -8,6 352 345 -1,9 107 102
Oslo 85 84 -0,3 46 38 -17,3 10 5
Hedmark 2 487 2 233 -10,2 983 955 -2,9 183 209
Oppland 6 022 5 881 -2,3 2 433 2 503 2,9 370 471
Buskerud 10 041 10 258 2,2 4 384 4 720 7,7 764 835
Vestfold 13 15 13,5 9 7 -21,7 2 1
Telemark 12 677 13 872 9,4 6 013 6 614 10,0 909 1 032
Aust-Agder 4 306 5 469 27,0 2 273 2 820 24,1 219 366
Vest-Agder 8 986 10 843 20,7 4 316 5 453 26,3 834 938
Rogaland 9 858 13 123 33,1 4 441 6 580 48,2 862 940
Hordaland 14 428 17 757 23,1 6 380 7 850 23,0 1 145 1 502
Sogn og Fjordane 13 152 14 958 13,7 5 542 6 607 19,2 1 017 1 259
Møre og Romsdal 6 034 5 921 -1,9 2 574 3 300 28,2 422 745
Sør-Trøndelag 4 747 4 369 -8,0 2 004 2 370 18,3 312 489
Nord-Trøndelag 3 004 2 959 -1,5 1 377 1 423 3,4 195 243
Nordland 12 876 15 832 23,0 5 313 7 355 38,4 726 1 248
Troms 2 255 2 905 28,8 1 047 1 411 34,8 104 263
Finnmark 1 506 1 642 9,0 470 600 27,7 101 128
Svalbard 49 48 -0,6 22 22 1,4 4 4
                 
Total produksjon 118 398 133 499 12,8 51 867 62 719 20,9 8 821 11 288
Vasskraft 117 673 132 696 12,8 51 521 62 384 21,1 8 748 11 234
Varmekraft 725 803 10,8 346 335 -3,1 74 54
+ Import 8 503 2 658 -68,7 4 416 608 -86,2 746 23
- Eksport 5 229 13 427 156,8 1 564 6 714 329,3 467 2 190
                 
= Brutto forbruk innanlands 121 672 122 730 0,9 54 719 56 613 3,5 9 101 9 121
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 877 32 190 4,3 12 942 13 989 8,1 2 623 2 816
Prod. av kjemiske råvarer 5 139 6 070 18,1 2 189 2 984 36,3 442 573
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 334 7 150 -2,5 3 006 3 072 2,2 593 625
                 
Prod. av aluminium og andre metall 18 404 18 970 3,1 7 748 7 933 2,4 1 588 1 618
1  Målt hos mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller