Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebels tal
  Tolvmånadsperiodar Januar-april April
  Mai 1998 t.o.m. april 1999 Mai 1999 t.o.m. april 2000 Endring i prosent      1999      2000 Endring i prosent      1999      2000
Østfold 4 886 4 464 -8,6 1 356 1 237 -8,7 477 323
Akershus 976 898 -8,1 244 243 -0,6 94 67
Oslo 85 89 4,2 36 32 -9,4 11 9
Hedmark 2 489 2 207 -11,3 800 746 -6,7 185 142
Oppland 6 132 5 780 -5,7 2 063 2 032 -1,5 360 288
Buskerud 10 032 10 186 1,5 3 620 3 884 7,3 647 742
Vestfold 13 16 22,7 7 6 -10,5 2 1
Telemark 12 632 13 750 8,8 5 104 5 583 9,4 1 082 1 240
Aust-Agder 4 293 5 322 24,0 2 054 2 454 19,5 371 506
Vest-Agder 8 591 10 740 25,0 3 482 4 515 29,7 708 1 038
Rogaland 9 647 13 045 35,2 3 578 5 640 57,6 915 1 349
Hordaland 14 219 17 401 22,4 5 235 6 348 21,3 1 265 1 447
Sogn og Fjordane 12 808 14 716 14,9 4 525 5 348 18,2 1 042 1 235
Møre og Romsdal 5 999 5 598 -6,7 2 152 2 554 18,7 475 642
Sør-Trøndelag 4 818 4 192 -13,0 1 691 1 882 11,3 344 438
Nord-Trøndelag 3 024 2 911 -3,8 1 182 1 180 -0,1 224 312
Nordland 12 967 15 310 18,1 4 587 6 106 33,1 852 1 450
Troms 2 298 2 746 19,5 943 1 148 21,8 150 280
Finnmark 1 531 1 615 5,5 369 472 27,9 76 104
Svalbard 49 48 -2,0 18 18 -1,0 4 4
                 
Total produksjon 117 490 131 032 11,5 43 045 51 431 19,5 9 284 11 618
Vasskraft 116 776 130 210 11,5 42 773 51 150 19,6 9 217 11 540
Varmekraft 714 823 15,2 272 281 3,1 67 77
+ Import 8 774 3 361 -61,7 3 670 564 -84,6 919 97
- Eksport 4 887 11 785 141,2 1 097 4 605 319,6 317 1 276
                 
= Bruttoforbruk innanlands 121 377 122 608 1,0 45 618 47 390 3,9 9 886 10 439
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 762 31 950 3,9 10 319 11 126 7,8 2 501 2 738
Prod. av kjemiske råvarer 5 155 5 930 15,0 1 747 2 402 37,5 394 585
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 278 7 108 -2,3 2 412 2 438 1,1 583 602
Prod. av aluminium og andre metall 18 329 18 912 3,2 6 159 6 287 2,1 1 524 1 551
1  Målt hos mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller