Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. Gwh. Førebels tal
  Tolvmånadsperiodar Januar - mars Mars
  April 1998 t.o.m.
mars 1999
April 1999 t.o.m.
mars 2000
Endring i
prosent
1999 2000 Endring i
prosent
   1999 2000
Østfold 4 730 4 618 -2,4 879 914 4,1 296 258
Akershus 950 924 -2,7 151 176 16,8 50 50
Oslo 81 91 11,9 25 23 -6,5 10 8
Hedmark 2 451 2 250 -8,2 615 604 -1,8 180 181
Oppland 6 224 5 852 -6,0 1 703 1 744 2,4 543 508
Buskerud 10 226 10 091 -1,3 2 973 3 143 5,7 964 976
Vestfold 13 17 29,7 4 5 0,8 2 2
Telemark 12 604 13 591 7,8 4 022 4 343 8,0 1 272 1 430
Aust-Agder 4 278 5 187 21,3 1 682 1 949 15,8 502 616
Vest-Agder 8 589 10 409 21,2 2 774 3 477 25,4 863 1 246
Rogaland 9 506 12 611 32,7 2 663 4 291 61,1 1 033 1 858
Hordaland 14 234 17 219 21,0 3 969 4 901 23,5 1 336 1 885
Sogn og Fjordane 12 582 14 523 15,4 3 482 4 113 18,1 1 248 1 411
Møre og Romsdal 6 111 5 430 -11,1 1 677 1 912 14,0 561 688
Sør-Trøndelag 4 914 4 098 -16,6 1 347 1 444 7,1 442 471
Nord-Trøndelag 3 116 2 822 -9,4 958 868 -9,4 312 308
Nordland 13 190 14 711 11,5 3 735 4 656 24,7 1 049 1 611
Troms 2 346 2 617 11,5 792 868 9,6 209 318
Finnmark 1 524 1 587 4,1 293 368 25,6 96 126
Svalbard 49 48 -1,9 14 14 -1,6 5 4
                 
Total produksjon 117 717 128 699 9,3 33 761 39 813 17,9 10 972 13 955
Vasskraft 117 006 127 886 9,3 33 556 39 610 18,0 10 894 13 890
Varmekraft 711 813 14,3 205 203 -0,7 78 66
+ Import 8 573 4 183 -51,2 2 751 467 -83,0 1 029 62
- Eksport 4 696 10 826 130,5 780 3 330 326,7 170 1 740
                 
= Brutto forbruk innanlands 121 593 122 055 0,4 35 732 36 951 3,4 11 831 12 277
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 712 31 698 3,2 7 818 8 373 7,1 2 660 2 867
                 
Prod. av kjemiske råvarer 5 202 5 725 10,1 1 354 1 804 33,3 459 626
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 238 7 085 -2,1 1 829 1 831 0,1 614 624
                 
Prod. av aluminium og andre metall 18 272 18 888 3,4 4 635 4 738 2,2 1 587 1 617
                 
1  Målt hos mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller