Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebels tal
  Tolvmånadersperiodar Januar - Januar Januar
  Februar 1998
t.o.m. januar 1999
Februar 1999
t.o.m. januar 2000
Endring i prosent 1999 2000 Endring i prosent 1999 2000
Østfold 4 733 4 611 -2,6 332 360 8,4 332 360
Akershus 956 918 -4,0 52 70 36,3 52 70
Oslo 79 91 15,8 9 8 -14,5 9 8
Hedmark 2 497 2 262 -9,4 224 225 0,2 224 225
Oppland 6 223 5 855 -5,9 604 648 7,2 604 648
Buskerud 10 030 10 008 -0,2 1 040 1 126 8,2 1 040 1 126
Vestfold 13 17 29,7 2 2 2,4 2 2
Telemark 12 362 13 370 8,2 1 428 1 527 7,0 1 428 1 527
Aust-Agder 4 135 5 032 21,7 596 707 18,6 596 707
Vest-Agder 8 348 9 896 18,5 958 1 148 19,8 958 1 148
Rogaland 9 390 11 337 20,7 850 1 204 41,7 850 1 204
Hordaland 14 292 16 380 14,6 1 379 1 471 6,7 1 379 1 471
Sogn og Fjordane 12 268 14 134 15,2 1 159 1 401 20,9 1 159 1 401
Møre og Romsdal 6 276 5 213 -16,9 597 615 3,0 597 615
Sør-Trøndelag 4 925 4 057 -17,6 449 505 12,4 449 505
Nord-Trøndelag 3 147 2 872 -8,7 342 302 -11,8 342 302
Nordland 13 481 13 938 3,4 1 425 1 572 10,3 1 425 1 572
Troms 2 478 2 497 0,7 321 277 -13,7 321 277
Finnmark 1 520 1 527 0,4 109 124 14,0 109 124
Svalbard 49 48 -3,5 5 5 -6,3 5 5
                 
Total produksjon 117 202 124 061 5,9 11 881 13 295 11,9 11 881 13 295
Vasskraft 116 489 123 246 5,8 11 809 13 223 12,0 11 809 13 223
Varmekraft 713 814 14,3 72 72 0,3 72 72
+ Import 8 223 5 701 -30,7 993 227 -77,1 993 227
- Eksport 4 507 8 761 94,4 323 807 150,0 323 807
                 
= Brutto forbruk innanlands 120 918 121 001 0,1 12 550 12 715 1,3 12 550 12 715
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 547 31 178 2,1 2 710 2 745 1,3 2 710 2 745
                 
Prod. av kjemiske råvarar 5 241 5 317 1,4 476 518 8,9 476 518
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 7 135 7 054 -1,1 647 617 -4,5 647 617
                 
Prod. av aluminium og andre metallar 18 171 18 807 3,5 1 587 1 609 1,4 1 587 1 609
1  Målt hos mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller