Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. 1998 og 1999. GWh.
Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-desember Desember
  Januar-desember 1998 Januar-desember 1999 Endring i prosent 1998 1999 Endring i prosent 1998 1999
Østfold 4 758 4 583 -3,7 4 758 4 583 -3,7 301 349
Akershus 973 899 -7,6 973 899 -7,6 59 66
Oslo 76 92 21,7 76 92 21,7 9 8
Hedmark 2 498 2 261 -9,5 2 498 2 261 -9,5 197 219
Oppland 6 220 5 811 -6,6 6 220 5 811 -6,6 582 626
Buskerud 9 951 9 922 -0,3 9 951 9 922 -0,3 989 1 052
Vestfold 13 17 23,4 13 17 23,4 1 1
Telemark 12 301 13 271 7,9 12 301 13 271 7,9 1 465 1 510
Aust-Agder 4 034 4 921 22,0 4 034 4 921 22,0 546 684
Vest-Agder 8 139 9 702 19,2 8 139 9 702 19,2 939 1 175
Rogaland 9 357 10 983 17,4 9 357 10 983 17,4 917 1 329
Hordaland 14 316 16 288 13,8 14 316 16 288 13,8 1 211 1 419
Sogn og Fjordane 12 342 13 892 12,6 12 342 13 892 12,6 1 123 1 241
Møre og Romsdal 6 349 5 195 -18,2 6 349 5 195 -18,2 609 603
Sør-Trøndelag 4 930 4 002 -18,8 4 930 4 002 -18,8 427 496
Nord-Trøndelag 3 124 2 912 -6,8 3 124 2 912 -6,8 307 332
Nordland 13 579 13 786 1,5 13 579 13 786 1,5 1 329 1 598
Troms 2 443 2 541 4,0 2 443 2 541 4,0 315 309
Finnmark 1 523 1 512 -0,7 1 523 1 512 -0,7 124 128
Svalbard 50 48 -3,3 50 48 -3,3 5 5
                 
Total produksjon 116 976 122 638 4,8 116 976 122 638 4,8 11 457 13 151
Vannkraft 116 259 121 824 4,8 116 259 121 824 4,8 11 380 13 076
Varmekraft 717 814 13,5 717 814 13,5 77 75
+ Import 8 046 6 467 -19,6 8 046 6 467 -19,6 1 036 362
- Eksport 4 412 8 277 87,6 4 412 8 277 87,6 247 452
                 
= Bruttoforbruk innenlands 120 611 120 828 0,2 120 611 120 828 0,2 12 247 13 061
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 456 31 131 2,2 30 456 31 131 2,2 2 661 2 699
                 
Produksjon av kjemiske råvarer 5 243 5 271 0,5 5 243 5 271 0,5 443 476
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 7 080 7 075 -0,1 7 080 7 075 -0,1 648 595
                 
Produksjon av aluminium og andre metaller 18 133 18 785 3,6 18 133 18 785 3,6 1 571 1 628
                 
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller