Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-november November
  Desember
1997 t.o.m.
november 1998
Desember
1998 t.o.m.
november 1999
Endring i
prosent
1998 1999 Endring i
prosent
1998 1999
Østfold 4 791 4 532 -5,4 4 457 4 231 -5,1 384 308
Akershus 981 892 -9,1 914 833 -8,9 79 67
Oslo 72 93 28,8 67 84 25,3 10 9
Hedmark 2 504 2 239 -10,6 2 301 2 042 -11,3 216 173
Oppland 6 169 5 763 -6,6 5 638 5 180 -8,1 541 468
Buskerud 9 929 9 868 -0,6 8 962 8 879 -0,9 944 875
Vestfold 14 17 23,0 12 16 28,1 1 2
Telemark 12 335 13 226 7,2 10 836 11 761 8,5 1 302 1 290
Aust-Agder 3 991 4 783 19,9 3 488 4 237 21,5 478 457
Vest-Agder 8 105 9 466 16,8 7 199 8 527 18,4 932 884
Rogaland 9 285 10 570 13,8 8 440 9 653 14,4 1 039 1 325
Hordaland 14 419 16 080 11,5 13 105 14 869 13,5 1 203 1 418
Sogn og Fjordane 12 484 13 774 10,3 11 219 12 651 12,8 1 246 1 083
Møre og Romsdal 6 375 5 201 -18,4 5 739 4 592 -20,0 543 400
Sør-Trøndelag 4 936 3 933 -20,3 4 502 3 505 -22,1 345 385
Nord-Trøndelag 3 151 2 888 -8,4 2 817 2 580 -8,4 325 238
Nordland 13 814 13 518 -2,1 12 250 12 189 -0,5 1 245 1 512
Troms 2 408 2 547 5,8 2 128 2 232 4,9 262 265
Finnmark 1 511 1 507 -0,3 1 399 1 383 -1,1 145 155
Svalbard 50 48 -3,0 45 43 -3,5 4 4
                 
Total produksjon 117 323 120 944 3,1 105 519 109 487 3,8 11 244 11 317
Vannkraft 116 607 120 128 3,0 104 879 108 748 3,7 11 175 11 243
Varmekraft 717 816 13,9 641 739 15,4 69 74
+ Import 7 709 7 141 -7,4 7 010 6 105 -12,9 939 284
- Eksport 4 649 8 072 73,6 4 165 7 825 87,9 264 738
                 
=Brutto forbruk innenlands 120 383 120 013 -0,3 108 364 107 766 -0,6 11 919 10 863
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 359 31 094 2,4 27 795 28 433 2,3 2 590 2 611
Prod. av kjemiske råvarer 5 264 5 237 -0,5 4 800 4 795 -0,1 429 439
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 978 7 129 2,2 6 432 6 481 0,8 633 593
Prod. av aluminium og andre metaller 18 116 18 728 3,4 16 563 17 157 3,6 1 528 1 579
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller