Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 1997
t.o.m.
oktober 1998
November 1998
t.o.m.
oktober 1999
Endring
i prosent
    1998     1999 Endring
i prosent
1998 1999
Østfold 4 673 4 608 -1,0 4 073 3 923 -4,0 392 415
Akershus 962 903 -6,0 835 766 -8,0 84 85
Oslo 67 94 41,0 58 76 31,0 10 7
Hedmark 2 473 2 282 -8,0 2 086 1 869 -10,0 223 189
Oppland 6 022 5 835 -3,0 5 097 4 712 -8,0 493 543
Buskerud 10 005 9 937 -1,0 8 018 8 004 0,0 967 873
Vestfold 15 16 11,0 11 14 23,0 1 2
Telemark 12 291 13 237 8,0 9 535 10 471 10,0 1 056 1 153
Aust-Agder 4 030 4 804 19,0 3 010 3 780 26,0 302 413
Vest-Agder 7 997 9 515 19,0 6 267 7 643 22,0 885 737
Rogaland 8 975 10 284 15,0 7 402 8 328 13,0 1 198 723
Hordaland 14 585 15 866 9,0 11 902 13 451 13,0 1 266 1 306
Sogn og Fjordane 12 518 13 937 11,0 9 973 11 568 16,0 862 958
Møre og Romsdal 6 408 5 344 -17,0 5 196 4 192 -19,0 480 285
Sør-Trøndelag 5 021 3 893 -22,0 4 157 3 120 -25,0 325 235
Nord-Trøndelag 3 164 2 975 -6,0 2 491 2 342 -6,0 251 225
Nordland 14 021 13 251 -5,0 11 005 10 676 -3,0 1 410 1 206
Troms 2 380 2 544 7,0 1 866 1 966 5,0 248 228
Finnmark 1 472 1 497 2,0 1 254 1 229 -2,0 159 148
Svalbard 50 48 -3,0 40 39 -3,0 4 4
                 
Total produksjon 117 126 120 871 3,2 94 276 98 170 4,1 10 616 9 736
Vannkraft 116 420 120 059 3,1 93 704 97 505 4,1 10 562 9 671
Varmekraft 706 811 14,8 572 665 16,4 54 65
+ Import 7 262 7 796 7,4 6 071 5 821 -4,1 443 706
- Eksport 4 793 7 597 58,5 3 902 7 087 81,6 572 336
                 
= Brutto forbruk innenlands 119 595 121 069 1,2 96 445 96 904 0,5 10 486 10 105
                 
Forbruk 1 i kraftintensiv
industri 2
30 205 31 070 2,9 25 205 25 819 2,4 2 596 2 672
Prod. av kjemiske råvarer 5 261 5 223 -0,7 4 372 4 351 -0,5 395 461
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 848 7 171 4,7 5 799 5 890 1,6 628 615
Prod. av aluminium og andre metaller 18 096 18 677 3,2 15 035 15 578 3,6 1 573 1 595
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller