Statistisk sentralbyrå


1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 1997 t.o.m. september 1998 Oktober 1998 t.o.m. september 1999 Endring i prosent 1998 1999 Endring i prosent 1998 1999
Østfold 4 655 4 585 -1,0 3 680 3 508 -5,0 430 291
Akershus 963 902 -6,0 752 680 -9,0 88 58
Oslo 58 97 67,0 48 69 45,0 2 8
Hedmark 2 493 2 315 -7,0 1 862 1 680 -10,0 237 108
Oppland 5 894 5 786 -2,0 4 604 4 169 -9,0 559 399
Buskerud 9 840 10 031 2,0 7 051 7 131 1,0 758 605
Vestfold 14 16 10,0 10 12 20,0 1 1
Telemark 12 124 13 140 8,0 8 479 9 318 10,0 1 037 930
Aust-Agder 4 168 4 693 13,0 2 709 3 368 24,0 266 361
Vest-Agder 7 829 9 663 23,0 5 382 6 906 28,0 677 595
Rogaland 8 486 10 759 27,0 6 204 7 605 23,0 574 557
Hordaland 14 952 15 825 6,0 10 636 12 145 14,0 1 052 1 369
Sogn og Fjordane 13 022 13 841 6,0 9 111 10 610 16,0 1 164 1 287
Møre og Romsdal 6 630 5 539 -16,0 4 717 3 906 -17,0 457 269
Sør-Trøndelag 5 200 3 983 -23,0 3 832 2 886 -25,0 345 174
Nord-Trøndelag 3 271 3 000 -8,0 2 241 2 117 -6,0 225 231
Nordland 14 022 13 455 -4,0 9 594 9 470 -1,0 951 1 315
Troms 2 290 2 563 12,0 1 618 1 738 7,0 109 169
Finnmark 1 414 1 509 7,0 1 094 1 081 -1,0 149 157
Svalbard 50 48 -4,0 36 35 -4,0 3 4
Total produksjon 117 374 121 750 3,7 83 660 88 434 5,7 9 085 8 887
Vannkraft 116 668 120 950 3,7 83 142 87 833 5,6 9 056 8 819
Varmekraft 705 800 13,5 518 601 16,0 29 68
+ Import 6 985 7 534 7,9 5 628 5 115 -9,1 189 250
- Eksport 4 799 7 833 63,2 3 329 6 751 102,8 813 920
= Brutto forbruk innenlands 119 560 121 451 1,6 85 959 86 798 1,0 8 461 8 218
                 
Forbruk 1  i kraftintensiv industri 2  30 144 31 023 2,9 22 609 23 176 2,5 2 507 2 620
Prod. av kjemiske råvarer 5 296 5 156 -2,6 3 976 3 890 -2,2 385 461
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 776 7 191 6,1 5 171 5 282 2,1 604 595
Prod. av aluminium og andre metaller 18 072 18 676 3,3 13 462 14 005 4,0 1 519 1 564
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller