Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

15 Separasjonar, etter talet på barn og talet på år ekteskapet har vart. Separasjonar mellom ulike kjønn. 2010
År I alt Prosent Talet på barn1
0 1 2 3 - 
I alt 11 711  100,0 4 578 2 700 3 149 1 284
Under 1 år  266 2,3  173 50 30 13
1 år  606 5,2  354  138 91 23
2 år  699 6,0  357  167  134 41
3 år  695 5,9  348  171  145 31
4 år  719 6,1  317  203  157 42
5 år  676 5,8  290  175  169 42
6 år  699 6,0  275  158  202 64
7 år  651 5,6  205  141  256 49
8 år  536 4,6  145  114  203 74
9 år  537 4,6  114  130  216 77
10 - 14 år 1 934 16,5  329  369  783  453
15 - 19 år 1 342 11,5  204  338  537  263
20 - 24 år  919 7,8  344  371  153 51
25-   år 1 225 10,5 1 036  146 32 11
Uoppgitt  207 1,8 87 29 41 50
1  Felles barn under 18 år. Felles barn som har dødd eller utvandret før separasjonen er ikke tatt med

Standardtegn i tabeller