Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

14 Talet på barn1 som opplevde separasjon. Separasjonar mellom ulike kjønn. 1999-20102
År Barn uansett alder Barn under 18 år
1999 19 410 13 915
2000 20 917 15 397
2001 21 888 16 197
2002 21 979 16 209
2003 21 455 15 863
2004 21 634 15 919
2005 20 730 15 144
2006 19 210 13 747
2007 18 202 13 227
2008 18 225 13 365
2009 18 573 13 408
2010 18 246 13 172
1  Felles barn ved separasjon. Fram til 2000 er opplysningar om talet på barn henta frå melding om separasjon som SSB fekk frå Det sentrale folkeregister (DSF). Frå 2001 er opplysningar om barn henta direkte frå eigne data som byggjer på opplysningar om foreldre/barn relasjonar frå Det sentrale folkeregister (DSF). For årene 2001-2007 er barn som har utvandret eller dødd før separasjon regnet med.
2  Separajonar der mannen var busett i Noreg

Standardtegn i tabeller