Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

12 Berekna prosent1 ekteskap som vil bli oppløyste, forutsatt skilsmisseratar som i observasjonsåret. 1960-2010
Observasjonsår Talet på år ekteskapet har vart
3 5 10 20 30 40 60
1960 1,4 2,7 5,0 7,7 9,1 9,4 9,5
               
1961 1,1 2,6 5,1 7,8 9,3 9,7 9,8
1962 1,1 2,6 5,2 8,0 9,4 9,7 9,7
1963 1,1 2,8 5,3 8,1 9,3 9,7 9,8
1964 1,2 2,8 5,6 8,4 9,8 10,2 10,3
1965 1,1 2,9 5,7 8,5 9,9 10,3 10,4
               
1966 1,3 3,0 6,0 8,9 10,2 10,7 10,8
1967 1,5 3,3 6,5 9,5 11,0 11,5 11,6
1968 1,4 3,5 7,0 10,2 11,7 12,1 12,2
1969 1,4 3,5 6,9 10,2 11,9 12,3 12,4
1970 1,6 3,8 7,6 11,1 12,9 13,3 13,4
               
1971 1,5 3,8 8,0 11,9 13,7 14,3 14,4
1972 1,5 3,7 8,2 12,7 14,7 15,3 15,4
1973 1,7 4,2 9,5 14,8 16,9 17,5 17,6
1974 1,8 4,8 10,2 16,0 18,5 19,1 19,3
1975 1,9 4,9 10,6 17,3 20,0 20,6 20,8
               
1976 2,0 4,9 10,9 18,1 20,9 21,5 21,6
1977 2,1 5,1 11,6 18,9 21,8 22,5 22,6
1978 2,2 5,5 11,7 19,3 22,5 23,1 23,2
1979 2,2 5,8 12,4 20,5 24,0 24,7 24,8
1980 2,3 5,7 12,3 20,5 24,3 24,9 25,0
               
1981 2,3 5,8 13,1 22,0 26,1 27,1 27,2
1982 2,4 6,1 13,1 22,3 26,7 27,5 27,6
1983 2,4 6,7 14,6 24,1 28,7 29,7 29,9
1984 2,7 6,9 15,0 24,9 30,1 31,2 31,4
1985 2,5 6,7 14,7 25,5 31,1 32,3 32,5
               
1986 2,9 7,5 15,7 25,2 30,6 31,7 31,9
1987 3,6 8,5 17,3 27,5 33,0 34,3 34,5
1988 3,0 8,4 18,4 28,9 34,9 36,2 36,4
1989 3,3 9,1 19,6 31,1 37,0 38,5 38,7
1990 3,8 9,8 21,9 34,8 41,2 42,7 43,0
               
1991 3,7 9,6 21,7 34,9 41,8 43,4 43,7
1992 3,3 9,0 20,9 34,9 41,6 43,3 43,6
1993 3,6 10,0 22,7 37,1 44,7 46,7 47,1
1994 3,8 9,7 22,2 37,2 45,1 47,0 47,4
1995 4,8 10,3 22,8 36,2 43,9 45,4 45,6
               
1996 4,7 10,4 21,9 35,0 42,4 44,1 44,4
1997 4,6 10,5 21,7 34,6 42,1 44,1 44,4
1998 4,4 9,6 20,3 32,6 39,5 41,4 41,8
1999 4,7 10,2 20,6 32,9 39,9 42,0 42,4
2000 5,0 11,2 23,1 36,9 44,3 46,4 46,8
               
2001 5,3 11,4 23,9 37,8 45,3 47,5 47,8
2002 4,9 10,8 23,4 37,5 45,5 47,6 48,0
2003 5,1 11,1 23,8 38,2 46,6 48,8 49,3
2004 5,4 11,6 24,2 39,5 47,3 49,9 50,4
2005 5,3 11,4 24,1 39,4 47,5 49,8 50,3
               
2006 4,9 11,1 23,2 37,5 45,3 47,6 48,1
2007 5,1 10,9 21,5 33,7 40,8 43,0 43,5
2008 4,8 10,2 21,0 33,6 40,1 42,4 42,9
2009 4,8 10,1 21,3 34,0 40,5 42,6 43,0
2010 4,2 9,3 21,7 36,1 43,1 45,4 46,0
1  Under føresetnad av at eit kull gifte personar gjennomlever dei varighetsspesifikke skilsmisseratane observerte vedkomande år, og at dødsfall og flyttinger til/fra utlandet ikkje førekjem.

Standardtegn i tabeller