Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

11 Skilsmisser etter talet på barn og talet på år ekteskapet har vart. Skilsmisser mellom ulike kjønn. i2010
Ekteskapets varighet I alt Prosent Talet på barn1
0 1 2 3 barn og over
I alt 10 224  100,0 4 507 2 397 2 504  816
Under 2 år  202 2,0  132 43 21 6
2 år  450 4,4  274 93 67 16
3 år  562 5,5  303  142  102 15
4 år  585 5,7  305  146  112 22
5 år  542 5,3  251  135  129 27
6 år  655 6,4  311  146  161 37
7 år  619 6,1  283  148  152 36
8 år  548 5,4  202  134  165 47
9 år  522 5,1  151  131  176 64
10 - 14 år 1 867 18,3  395  436  750  286
15 - 19 år 1 247 12,2  227  347  467  206
20 - 24 år  898 8,8  386  320  161 31
25-   år 1 339 13,1 1 164  150 24 1
Uoppgitt  188 1,8  123 26 17 22
1  Barn under 18 år. Felles barn som har utvandret eller død før skilsmissen er ikke tatt med

Standardtegn i tabeller