Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

8 Oppløyste ekteskap. Separasjonar. 1961-2010
Årsgjennomsnitt År Oppløyste ekteskap Separasjonar2 Oppløyste ekteskap per 1 000 gifte og separerte kvinner
I alt Ved død1 Ved skilsmisse2 Ved død Ved skilsmisse
1961-1965 17 373 14 921 2 452 2 546 17,5 2,9
1966-1970 19 562 16 602 2 960 3 434 18,3 3,3
1971-1975 22 030 17 567 4 463 6 004 18,5 4,7
1976-1980 24 194 18 088 6 106 7 826 18,6 6,3
1981-1985 25 987 18 536 7 451 9 848 19,3 7,8
1986-1990 27 542 18 730 8 812 11 469 20,0 9,4
1991-1995 28 350 17 939 10 411 12 055 19,9 11,5
1996-2000 26 443 16 835 9 608 11 789 19,2 10,9
2001-2005 26 205 15 489 10 720 12 891 17,7 12,3
2006-2010 25 022 14 715 10 300 11 795 16,7 11,7
             
1991 28 424 18 260 10 164 12 350 19,9 11,1
1992 28 055 17 949 10 106 12 146 19,7 11,1
1993 29 186 18 380 10 805 11 928 20,4 12,0
1994 28 208 17 413 10 795 11 882 19,5 12,1
1995 27 881 17 695 10 183 11 968 19,9 11,5
             
1996 27 019 17 177 9 836 11 125 19,5 11,1
1997 26 862 17 046 9 813 11 464 19,4 11,2
1998 25 997 16 778 9 213 11 579 19,1 10,5
1999 26 019 16 892 9 124 11 883 19,3 10,4
2000 26 338 16 281 10 053 12 896 18,5 11,5
             
2001 26 465 16 146 10 308 12 752 18,4 11,8
2002 26 671 16 214 10 450 13 005 18,5 11,9
2003 26 087 15 319 10 757 12 772 17,5 12,3
2004 25 813 14 761 11 045 13 167 16,9 12,6
2005 26 024 14 984 11 040 12 758 17,2 12,6
             
2006 25 149 14 551 10 598 12 146 16,7 12,1
2007 25 112 14 832 10 280 11 413 17,0 11,8
2008 25 140 14 982 10 158 11 742 17,0 11,6
2009 24 843 14 608 10 235 11 935 16,5 11,6
2010 24 864 14 600 10 228 11 740 16,4 11,5
1  Oppløste ekteskap ved død omfatter gifte og separerte ektefeller. Før 1966 er dødsfall der partene var separert ikke regnet med.
2  Tala gjeld skilsmisser/separasjonar der mannen var busett i Noreg. Før 1986 vart også hendingar der mannen var busett i utlandet rekna med.

Standardtegn i tabeller