Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

6 Gjennomsnittsalder ved vigselen. Ekteskap mellom ulike kjønn. Menn og kvinner1. 1961-2010
Årsgjennomsnitt År Gjennomsnittsalder ved vigselen Berekna prosent ugifte ved alder 50 år3
Observert2 Hypotetisk3 Menn Kvinner
Alle vigde Ikkje tidllegare gifte Før gifte4 Ikkje tidlegare gifte
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
1961-1965 27,8 24,5 26,4 23,4 43,7 38,3 26,0 23,2 7,6 3,6
1966-1970 26,5 23,7 25,3 22,8 41,9 37,3 25,4 22,8 7,7 4,6
1971-1975 26,5 23,8 25,2 22,8 40,2 36,2 25,6 23,0 10,9 6,0
1976-1980 27,5 24,7 25,9 23,3 39,0 35,6 26,8 24,4 17,8 11,8
1981-1985 28,8 25,9 26,8 24,2 40,2 36,6 28,2 25,8 25,9 19,5
1986-1990 30,4 27,4 28,2 25,5 41,6 37,7 29,7 27,3 32,5 26,5
1991-1995 32,1 29,0 29,5 26,9 43,3 39,2 31,0 28,7 40,3 35,1
1996-2000 34,2 31,1 31,1 28,6 45,4 41,5 31,9 29,5 37,3 32,5
2001-2005 36,0 32,5 32,6 29,8 47,0 43,1 32,6 30,3 39,3 35,3
2001-2010 37,2 33,8 33,8 30,9 48,6 44,7 33,2 30,9 39,6 36,3
                     
1991 31,3 28,2 29,0 26,4 42,1 38,4 30,6 28,2 38,6 32,3
1992 31,6 28,5 29,2 26,6 43,0 39,1 30,7 28,4 40,4 35,4
1993 32,1 29,0 29,4 26,9 43,5 39,5 31,0 28,7 41,9 36,5
1994 32,6 29,5 29,8 27,2 43,8 39,4 31,3 28,9 40,6 36,5
1995 32,9 29,9 30,0 27,6 43,9 39,8 31,4 29,1 39,8 35,0
                     
1996 33,4 30,4 30,5 28,0 44,4 40,6 31,6 29,3 37,4 32,4
1997 33,7 30,7 30,6 28,3 44,9 41,1 31,7 29,4 37,2 32,1
1998 34,1 31,1 31,1 28,6 45,4 41,5 32,0 29,7 38,3 33,4
1999 34,8 31,6 31,6 28,9 46,0 42,2 31,8 29,5 39,5 34,7
2000 34,9 31,8 31,8 29,2 46,3 42,2 32,2 29,8 34,2 29,9
                     
2001 35,3 32,1 32,0 29,3 46,4 42,8 32,4 30,1 38,5 34,3
2002 35,5 32,1 32,2 29,5 46,6 42,4 32,4 30,0 37,0 33,6
2003 35,8 32,4 32,5 29,7 47,2 43,0 32,6 30,3 40,0 35,7
2004 36,3 32,8 32,9 30,0 47,1 43,4 32,8 30,4 40,4 36,5
2005 36,7 33,3 33,2 30,4 47,8 43,9 33,0 30,8 40,5 36,2
                     
2006 36,9 33,5 33,4 30,6 48,0 44,1 33,2 30,8 41,7 38,5
2007 37,2 33,7 33,7 30,8 48,3 44,3 33,2 30,9 39,4 35,7
2008 37,6 34,2 34,1 31,2 48,9 45,1 33,4 31,1 37,2 33,4
2009 37,3 33,8 33,8 31,0 49,0 45,0 33,2 30,9 38,9 35,8
2010 37,2 33,6 33,8 30,9 49,0 45,2 33,2 31,0 41,0 38,2
1  Busett i Noreg.
2  Alderen er det observerte gjennomsnittet for dei som faktisk gifta seg i perioden/året, og er difor påverka av variasjonar i omfanget på årskulla.
3  Under føresetnad av at eit tenkt kull ugifte personar i alderen 15 år gjennomlever dei aldersspesifikke giftarmålsratane observert i vedkommande år, og at dødsfall ikkje førekjem. Hypotetisk gjennomsnittsalder er difor ikkje påverka av variasjonar i årskulla. Frå og med 1996 er det tatt i bruk ein ny berekningsmodell for prosent ugifte ved alder 50 år. Nye tal er utrekna attende til 1991. Omleggjinga fører til at prosentane ikkje kan direkte jamførast med tal for tidlegare år.
4  Skilde og enker/enkemenn.

Standardtegn i tabeller