Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

5 Inngåtte ekteskap. Ekteskap mellom ulike kjønn 1, 2, 3, , etter ektefellenes tidlegare sivilstand3. 1961-2010
Årsgjennomsnitt År I alt Ugifte4 menn med Enkjemenn med Skilde menn med Per 100 ekteskap
Ugifte4 kvinner Enkjer Skilde Ugifte4 kvinner Enkjer Skilde Ugifte4 kvinner Enkjer Skilde Ugifte4 menn med Enkjemenn og skilde med
Ugifte4 kvinner Enkjer og skilde Ugifte4 Enkjer og skilde
1961-1965 24 300 21 328  218  804  295  178 95  867 87  428 87,8 4,2 4,8 3,2
1966-1970 29 055 25 845  182  902  222  157  120 1 039 96  492 89,0 3,7 4,3 3,0
1971-1975 27 898 24 272  169 1 071  172  165  106 1 197 83  665 87,0 4,4 4,9 3,7
1976-1980 23 677 19 355  131 1 267  125  117 94 1 469 94 1 026 81,7 5,9 6,7 5,6
1981-1985 21 108 16 729 81 1 208 91 98 87 1 509 81 1 224 79,2 6,1 7,6 7,1
1986-1990 19 513 14 937 67 1 281 64 66 87 1 498 79 1 435 76,5 6,9 8,0 8,5
1991-1995 18 204 13 588 47 1 254 50 49 80 1 504 61 1 570 74,7 7,1 8,5 9,6
1996-2000 21 197 15 290 59 1 626 59 48  130 1 757 96 2 131 72,1 7,9 8,6 11,4
2001-2005 19 323 13 717 62 1 548 58 46  129 1 622 93 2 045 70,1 8,3 8,7 12,0
2006-2010 19 910 14 071 52 1 590 56 37  125 1 702 96 2 176 70,7 8,2 8,8 12,2
                             
1990 20 080 15 245 61 1 312 73 44 82 1 623 75 1 565 75,9 6,8 8,4 8,8
1991 17 962 13 643 61 1 156 43 39 57 1 536 53 1 374 76,0 6,8 8,8 8,5
1992 17 511 13 480 37 1 094 50 54 70 1 352 52 1 322 77,0 6,5 8,0 8,6
1993 17 526 13 158 39 1 161 51 56 89 1 448 54 1 470 75,1 6,8 8,6 9,5
1994 18 437 13 481 49 1 372 56 58  104 1 487 63 1 767 73,1 7,7 8,4 10,8
1995 19 584 14 180 51 1 485 51 36 81 1 699 82 1 919 72,4 7,8 8,9 10,8
1996 21 021 15 203 70 1 565 58 37  134 1 795 78 2 081 72,3 7,8 8,8 11,1
1997 21 199 15 406 55 1 532 58 46  125 1 774 97 2 104 72,7 7,5 8,6 11,2
1998 20 364 14 773 53 1 543 49 60  120 1 684 85 1 997 72,5 7,8 8,5 11,1
1999 20 805 14 824 57 1 660 62 51  149 1 698  124 2 178 71,3 8,3 8,5 12,0
2000 22 598 16 245 60 1 830 66 48  122 1 833 97 2 297 71,9 8,4 8,4 11,3
2001 19 722 14 036 66 1 561 57 60  129 1 675  105 2 032 71,2 8,2 8,8 11,8
2002 20 364 14 574 62 1 661 54 51  135 1 681 85 2 057 71,6 8,5 8,5 11,4
2003 18 897 13 554 61 1 465 52 30  119 1 516 96 2 002 71,7 8,1 8,3 11,9
2004 18 655 13 169 62 1 475 72 44  134 1 551 95 2 050 70,6 8,2 8,7 12,5
2005 18 976 13 251 58 1 579 55 45  129 1 688 82 2 085 69,8 8,6 9,2 12,3
2006 18 416 12 844 52 1 529 55 49  106 1 596 92 2 092 69,7 8,6 9,0 12,7
2007 19 967 13 942 49 1 678 65 34  140 1 727  100 2 227 69,8 8,6 9,0 12,5
2008 21 468 14 972 58 1 757 53 38  160 1 852 93 2 482 69,7 8,5 8,9 12,9
2009 20 344 14 581 47 1 576 50 43  105 1 691 97 2 148 71,7 8,0 8,6 11,8
2010 19 353 14 018 55 1 408 56 23  114 1 644 96 1 932 72,4 7,6 8,8 11,2
1  Tal for 1961-1985 gjeld inngåtte ekteskap der mannen er busett i Noreg.
2  Tal frå og med 1986 gjeld inngåtte ekteskap der både mannen og kvinna er busette i Noreg.
3  Ektefellenes tidligere sivilstand omfatter ikke registrerte, separerte, skilte og gjenlevende partnere.
4  Med ugifte menes ikke tidligere gift.

Standardtegn i tabeller