Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

4 Inngåtte ekteskap, etter type vigsel1. 1961-2010
  I alt Statskyrkjeleg2 Borgarleg Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke3. Utlandet4 Uoppgjeve
1961 24 142 ... 3 943  384 ... -
1962 24 070 ... 3 639  379 ... -
1963 24 096 ... 3 359  369 ... -
1964 25 005 ... 3 438  373 ... -
1965 24 185 ... 3 267  473 ... -
             
1966 27 680 ... 3 616  419 ... -
1967 29 154 ... 3 835  487 ... -
1968 29 441 ... 4 238  438 ... -
1969 29 630 ... 4 615  527 ... -
1970 29 370 ... 5 023  475 ... -
             
1971 29 510 ... 5 324  526 ... -
1972 28 596 ... 5 444  509 ... -
1973 28 141 ... 5 926  484 ... -
1974 27 344 ... 6 612  513 ... -
1975 25 898 ... 6 802  467 ... -
             
1976 25 389 ... 7 430  457 ... -
1977 24 022 ... 6 960  464 ... -
1978 23 690 ... 7 359  442 ... -
1979 23 055 ... 7 508  461 ... -
1980 22 230 ... 7 430  460 ... -
             
1981 22 271 ... 7 929  471 ... -
1982 21 706 ... 7 880  476 ... -
1983 20 803 ... 7 775  383 ... -
1984 20 537 ... 7 788  383 ... -
1985 20 221 ... 7 403  430 ... -
             
1986 19 873 11 524 6 995  441  913 -
1987 20 285 11 780 6 967  501 1 033 4
1988 20 806 12 371 6 803  540 1 091 1
1989 19 950 11 868 6 466  514 1 097 5
1990 21 123 12 712 6 625  499 1 283 4
             
1991 19 065 11 689 5 533  518 1 323 2
1992 18 627 11 805 5 008  457 1 355 2
1993 18 741 11 839 4 990  482 1 420 10
1994 19 866 12 312 5 496  459 1 594 5
1995 20 981 13 290 5 452  450 1 788 1
             
1996 22 478 13 982 5 997  425 2 074 -
1997 22 933 13 948 5 996  426 2 563 -
1998 22 349 13 007 6 199  374 2 769 -
1999 23 456 12 943 7 151  393 2 969 -
2000 25 356 14 228 7 397  453 3 278 -
             
2001 22 967 12 186 7 036  363 3 382 -
2002 24 069 12 757 7 605  339 3 368 -
2003 22 361 11 571 7 321  367 3 102 -
2004 22 354 11 013 7 260  387 3 694 -
2005 22 392 10 557 7 353  631 3 851 -
             
2006 21 721 9 965 6 930  885 3 941 -
2007 23 471 10 762 7 403  891 4 415 -
2008 25 125 11 301 8 271 1 186 4 367 -
2009 24 582 10 530 7 937 1 311 4 804 -
2010 23 577 9 898 7 251 1 568 4 860 -
1  Mannen busett i Noreg ved vigselen. Etter den nye ekteskapsloven i 2009, mannen/eldste ektefelle busett i Noreg ved vigselen.
2  Den norske kyrkja.
3  Medrekna vigselstal frå Human-Etisk Forbund som fekk vigselsrett i slutten av 2004.
4  For ekteskap inngått i utlandet, er ikkje type vigsel oppgjeve.

Standardtegn i tabeller