Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

2 Skilsmisser og separasjonar. Fylke. 1981-2010
  Skilsmisser1 Separasjonar2
  Årsgjennomsnitt 2009 2010 Årsgjennomsnitt 2009 2010
  1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010
I alt3 7 451 8 812 10 411 9 608 10 720 10 300 10 235 10 228 9 848 11 469 12 055 11 789 12 891 11 795 11 935 11 740
                                 
01 Østfold  441  548  644  604  676  629  616  576  613  728  774  778  839  752  749  722
02 Akershus  837  961 1 163 1 023 1 258 1 222 1 245 1 231 1 117 1 326 1 445 1 373 1 533 1 410 1 485 1 461
03 Oslo 1 433 1 419 1 581 1 462 1 452 1 392 1 417 1 330 1 557 1 437 1 581 1 443 1 575 1 467 1 459 1 394
04 Hedmark  266  335  390  368  408  397  387  372  365  439  473  449  504  468  483  447
05 Oppland  228  283  368  338  395  370  358  353  311  389  439  436  480  421  379  434
06 Buskerud  433  513  610  554  621  610  617  585  564  705  722  703  778  723  731  716
07 Vestfold  415  495  571  541  636  584  560  590  588  671  704  694  760  690  711  718
08 Telemark  281  341  411  367  426  391  399  365  402  482  498  485  510  436  425  411
09 Aust-Agder  152  195  220  240  255  263  286  281  219  281  294  316  325  301  329  269
10 Vest-Agder  218  267  350  353  401  366  340  391  321  384  457  462  494  450  465  468
11 Rogaland  455  630  812  772  892  878  868  940  645  820  932  975 1 101 1 029 1 078 1 019
12 Hordaland  588  774  886  846  910  859  811  934  837 1 056 1 019 1 034 1 076  988  987 1 047
14 Sogn og Fjordane 92  115  159  139  145  159  173  170  117  169  169  173  184  179  182  166
15 Møre og Romsdal  252  350  424  386  458  438  438  429  368  498  473  493  561  502  493  504
16 Sør-Trøndelag  441  492  558  503  565  539  538  530  557  617  648  603  663  616  607  636
17 Nord-Trøndelag  150  196  243  208  261  245  234  225  215  286  278  260  322  284  265  294
18 Nordland  371  434  517  455  477  476  480  481  515  602  585  557  592  530  541  490
19 Troms Romsa  242  295  324  298  311  314  302  304  324  374  372  371  383  345  361  346
20 Finnmark Finnmárku  153  170  178  149  171  166  166  141  213  206  193  184  210  202  205  198
1  Etter mannen sin bustad då skilsmissen blei innvilga.Frå 2010, mannen eller eldste ektefelle sin bustad da skilsmissen blei innvilga.
2  Etter mannen sin bustad då separasjonen blei innvilga. Frå 2010, etter mannen eller eldste ektefelle sin bustad da separasjonen blei innvilga. Før 1986 er separasjonar gjevne etter kvinna sin bustad dersom mannen sin bustad var i utlandet eller ukjend.
3  Totaltala gjeld skilsmisser/separasjonar der mannen var busett i Noreg. Frå 2010, totaltala gjeld skilsmisser/separasjoner der mannen eller eldste ektefelle var busett i Noreg.Tidlegare vart også hendingar der mannen var busett i utlandet rekna med.

Standardtegn i tabeller