Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

1 Inngåtte ekteskap1, etter fylke2. 1966-2010
  Årsgjennomsnitt 2006 2007 2008 20093 20103
  1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-20103
I alt 29 055 27 898 23 677 21 108 20 407 19 456 23 314 22 829 23 695 21 721 23 471 25 125 24 582 23 577
                             
01 Østfold 1 605 1 613 1 325 1 125 1 139 1 043 1 265 1 264 1 257 1 193 1 236 1 276 1 325 1 256
02 Akershus 2 302 2 342 2 046 2 024 2 197 1 996 2 507 2 514 2 463 2 270 2 425 2 614 2 616 2 391
03 Oslo 4 841 4 003 3 262 3 010 3 116 3 020 3 746 3 725 4 043 3 717 3 889 4 227 4 159 4 225
04 Hedmark 1 127 1 053  862  722  670  609  740  760  732  695  706  802  746  709
05 Oppland 1 110 1 082  879  732  660  611  739  722  694  645  713  736  698  677
06 Buskerud 1 420 1 400 1 189 1 072 1 049  971 1 199 1 186 1 169 1 068 1 134 1 250 1 263 1 132
07 Vestfold 1 260 1 286 1 088 1 000  937  900 1 076 1 059 1 063 1 029 1 038 1 109 1 068 1 069
08 Telemark 1 123 1 058  951  794  740  684  756  715  685  639  675  725  713  671
09 Aust-Agder  547  587  516  474  477  453  512  477  520  466  520  564  549  502
10 Vest-Agder  874  951  869  804  818  779  857  855  864  850  896  869  876  828
11 Rogaland 2 053 2 143 2 046 1 962 1 905 1 933 2 198 2 104 2 336 2 075 2 314 2 459 2 448 2 386
12 Hordaland 2 859 2 930 2 404 2 122 1 964 1 862 2 153 2 108 2 299 2 158 2 278 2 364 2 404 2 292
14 Sogn og Fjordane  611  621  565  464  389  366  407  386  386  354  363  406  423  383
15 Møre og Romsdal 1 593 1 562 1 325 1 086  923  876 1 066 1 013 1 069  940 1 067 1 135 1 128 1 077
16 Sør-Trøndelag 1 758 1 624 1 347 1 167 1 096 1 036 1 276 1 300 1 466 1 262 1 563 1 621 1 453 1 433
17 Nord-Trøndelag  772  753  597  478  449  425  534  511  533  480  533  596  527  530
18 Nordland 1 649 1 489 1 228 1 026  926  880 1 062 1 012 1 030  908 1 028 1 149 1 103  962
19 Troms Romsa  978  900  764  703  628  638  772  729  732  639  735  830  744  714
20 Finnmark Finnmárku  571  500  413  344  324  374  448  387  353  333  358  393  339  340
1  Mannen busett i Noreg. Frå 2009, mannen eller eldste ektefelle busett i Noreg.
2  Etter mannen sitt bustadfylke ved vigselen. Frå 2009, etter mannen eller eldste ektefelle sitt bustadfylke ved vigselen.
3  Frå 2009 er ekteskap mellom like kjønn medrekna.

Standardtegn i tabeller