Statistisk sentralbyrå

Eiendomsskattestatistikk, kommuner

1 Eiendomsskatt, omfanget, bruken og inntektene. Antall, prosent, promille, kroner og 1 000 kroner
  2006 2007 2008 Prosentvis endring  
                               2006-2007      2007-2008
Omfanget og bruken          
Antall kommuner med eiendomsskatt ..          272         293 .. 7,7
Antall kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk ..  137  145 .. 5,8
Antall kommuner med eiendomsskatt både på verk og bruk og områder utbygd på byvis .. 80 65 .. -18,8
Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen .. 55 83 .. 50,9
Gjennomsnittlig generell skattesats, alle kommuner med eiendomsskatt. Promille .. 6,1 5,9 .. -2,6
Antall kommuner med differensiert skattesats .. 22 33 .. 50,0
Antall kommuner med bunnfradrag1 .. 60 62 .. 3,3
Antall kommuner med fritak for nye boliger2 .. 68 71 .. 4,4
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvm beliggende nært kommunesenteret. Kroner .. 1 990 2 188 .. 9,9
Inntektene          
Eiendomsskatt, totalt. 1 000 kroner3 4 891 319           5 570 781          6 189 148 13,9 11,1
Eiendomsskatt fra verk og bruk. 1 000 kroner .. 3 422 085 3 722 113 .. 8,8
Eiendomsskatt fra annen fast eiendom. 1 000 kroner .. 2 148 696 2 467 035 .. 14,8
Andelen av eiendomskatt fra verk og bruk. Prosent .. 61,4 60,1 .. -2,2
Andelen av eiendomsskatt fra annen fast eiendom. Prosent .. 38,6 39,9 .. 3,5
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 2,1 2,3 2,4 8,3 4,1
1  Flere kommuner har ikke svart på om de har et bunnfradrag på boliger og fritidseiendommer i 200.
2  Flere kommuner har ikke svart om de har fritak for ny boliger i 2007.
3  Flere kommuner har ikke fordelt eiendomsskatten på artene 874 og 875, alt er ført på 874 "verk og bruk".

Standardtegn i tabeller