Statistisk sentralbyrå

Drosjestatistikk

3 Drosjestatistikk. Utvalgte nøkkeltall, etter fylke. 2007-2011
  Innbyggere per
31. desember
Turer i alt per innbygger Kilometer kjørt m/passasjer
per år per innbygger
Kilometer kjørt
m/passasjer per tur
Omsetning per tur Omsatt per tilbudt time Minutter kjørt med
passasjer per tur
Utnyttelse med passasjer.
Prosent
  Km Tid
2007                  
Hele landet 4 737 171 8,2 87,8 10,7  181,6  195,6 24,5 61,8 44,0
Østfold  265 458 5,1 50,7 9,8  156,6  157,7 35,4 59,3 59,4
Akershus  518 567 5,3 54,9 10,3  217,9  285,3 20,7 54,2 45,1
Oslo  560 484 21,3  206,4 9,7  165,0  274,3 15,3 61,8 42,4
Hedmark  189 289 4,1 69,3 16,9  236,8  168,4 24,2 72,3 28,6
Oppland  183 637 4,7 73,0 15,6  249,5  136,1 31,0 69,5 28,1
Buskerud  251 220 5,1 54,8 10,7  192,5  205,3 27,6 57,1 49,1
Vestfold  226 433 4,6 60,1 13,1  220,1  179,2 44,1 61,5 59,8
Telemark  166 731 5,9 72,8 12,4  214,6 : 22,9 62,4 :
Aust-Agder  106 130 6,2 55,7 9,0  155,9  180,8 19,3 59,5 37,3
Vest- Agder  165 944 6,9 75,3 10,9  194,1  199,7 21,6 72,0 37,1
Rogaland  412 687 9,1 85,0 9,3  165,5  269,5 : 60,7 :
Hordaland  462 674 8,2 82,7 10,1  199,5  193,8 22,2 59,3 35,9
Sogn og Fjordane  106 259 4,1 44,4 10,9  226,6  114,6 37,0 53,1 31,2
Møre og Romsdal  246 772 6,3 54,6 8,6  152,7  166,5 24,5 59,6 44,4
Sør-Trøndelag  282 993 7,3 84,8 11,7  190,2  125,9 51,0 57,5 56,2
Nord-Trøndelag  129 856 5,2 85,8 16,6  243,9  196,7 26,5 70,0 35,7
Nordland  234 996 9,7 76,2 7,9  139,8  169,5 15,2 61,8 30,7
Troms Romsa  154 642 6,2 98,7 16,0  216,8  186,0 30,3 75,1 43,3
Finnmark Finnmárku 72 399 9,6  192,3 20,0  133,8 : : 72,7 :
                   
2008                  
Hele landet 4 799 252 7,4 82,8 11,3  212,0  209,0 27,6 62,1 45,4
Østfold  268 584 4,9 49,1 10,0  168,4  164,9 34,9 63,5 57,0
Akershus  527 625 4,8 57,4 11,8  242,7  311,2 20,0 57,7 42,7
Oslo  575 475 15,8  182,5 11,6  234,6  329,4 21,3 62,8 49,9
Hedmark  190 071 4,2 72,0 17,2  234,1  168,9 25,5 74,0 30,7
Oppland  184 288 5,0 74,1 14,7  230,9  155,8 22,5 69,5 25,3
Buskerud  254 634 4,9 51,1 10,5  209,6  219,0 26,2 58,0 45,6
Vestfold  229 134 4,9 79,5 16,4  220,1  186,0 46,1 60,6 65,0
Telemark  167 548 7,0 69,9 10,0  191,4  222,0 15,7 66,1 30,4
Aust-Agder  107 359 7,2 57,9 8,1  150,6 : : 57,7 :
Vest- Agder  168 233 6,4 56,0 8,8  217,7  238,4 24,4 50,9 44,5
Rogaland  420 574 8,1 69,7 8,6  192,3  221,2 27,5 51,3 52,6
Hordaland  469 681 7,9 93,8 11,8  222,8  199,6 22,5 66,6 33,7
Sogn og Fjordane  106 457 4,4 46,5 10,6  223,0  120,8 31,1 56,3 28,1
Møre og Romsdal  248 727 5,7 48,7 8,6  178,7  216,6 18,5 59,5 37,3
Sør-Trøndelag  286 729 6,8 85,0 12,5  206,0  116,3 64,0 62,5 60,3
Nord-Trøndelag  130 708 5,0 67,8 13,5  252,1  228,7 26,3 59,0 39,8
Nordland  235 380 9,0 60,7 6,8  147,8  179,5 17,6 62,1 35,5
Troms Romsa  155 553 5,3 73,5 13,8  246,8  222,4 30,8 77,4 46,3
Finnmark Finnmárku 72 492 10,0  187,2 18,7  157,1 : : 79,2 :
                   
2009                  
Hele landet 4 858 199 7,0 80,2 11,4  220,0  220,8 26,2 61,8 43,9
Østfold  271 662 5,2 58,9 11,4  166,0  174,8 35,2 57,2 61,7
Akershus  536 499 6,2  114,5 18,4  260,8  288,7 17,8 68,3 32,8
Oslo  586 860 13,6  111,8 8,2  221,4  326,8 21,5 58,3 52,9
Hedmark  190 709 4,3 75,9 17,4  258,5  161,8 30,4 73,6 31,7
Oppland  185 216 5,3 77,1 14,6  240,1  143,4 22,5 69,2 22,4
Buskerud  257 673 5,4 61,5 11,4  217,9  239,6 25,0 61,1 45,9
Vestfold  231 286 5,9 81,5 13,8  188,7  247,1 29,1 60,3 63,6
Telemark  168 231 5,1 54,4 10,7  287,5  266,3 18,5 62,8 28,5
Aust-Agder  108 499 5,2 51,5 9,9  192,3  214,3 22,8 60,2 42,3
Vest- Agder  170 377 6,3 59,8 9,5  226,7  246,9 25,4 51,8 46,1
Rogaland  427 947 7,4 62,8 8,5  211,8  241,3 24,1 53,0 45,8
Hordaland  477 175 7,2  102,5 14,3  228,1  168,5 30,7 63,7 37,8
Sogn og Fjordane  107 080 4,3 46,3 10,8  244,6  132,6 32,4 58,7 29,3
Møre og Romsdal  251 262 5,7 47,6 8,3  189,4  206,7 18,2 55,9 33,2
Sør-Trøndelag  290 547 6,5 80,3 12,4  225,0  123,2 63,4 59,5 57,8
Nord-Trøndelag  131 555 3,8 55,2 14,4  273,6  210,5 26,3 64,2 33,8
Nordland  236 271 8,8 54,8 6,3  149,4  234,8 14,9 60,0 39,0
Troms Romsa  156 494 4,7 74,3 15,7  288,3  232,6 31,3 80,3 42,1
Finnmark Finnmárku 72 856 9,9  144,6 14,6  172,1  169,8 40,8 70,7 67,1
                   
2010                  
Hele landet 4 920 305 6,8 69,3 10,2  232,3  234,0 24,3 58,3 40,8
Østfold  274 827 5,0 54,8 10,9  198,0  216,6 28,0 57,4 51,1
Akershus  545 653 4,2 47,1 11,2  279,5  272,1 19,6 52,4 31,7
Oslo  599 230 14,9  117,9 7,9  224,8  336,5 14,4 58,5 35,9
Hedmark  191 622 3,5 64,0 18,1  310,4  169,4 37,9 69,7 34,5
Oppland  186 087 4,3 59,8 13,7  265,4  159,2 34,9 63,0 35,0
Buskerud  261 110 5,1 49,4 9,6  216,2  229,9 22,7 56,8 40,2
Vestfold  233 705 4,7 63,3 13,6  248,9  330,9 20,6 58,9 45,6
Telemark  169 185 5,3 59,1 11,1  238,9  282,4 20,0 64,5 39,3
Aust-Agder  110 048 4,8 47,7 9,9  206,9  233,4 22,1 62,1 41,5
Vest- Agder  172 408 5,8 58,1 10,0  243,3  252,8 25,5 49,2 44,2
Rogaland  436 087 7,0 60,9 8,7  227,9  211,9 27,1 51,6 42,0
Hordaland  484 240 7,6 85,0 11,2  236,7  197,1 28,1 64,7 39,0
Sogn og Fjordane  107 742 4,5 50,2 11,2  259,6  212,7 27,4 60,1 37,4
Møre og Romsdal  253 904 4,7 44,6 9,5  224,3  176,9 27,8 55,6 36,6
Sør-Trøndelag  294 066 6,2 93,1 15,1  250,8  144,3 55,4 59,5 53,2
Nord-Trøndelag  132 140 4,4 61,4 13,9  284,6  244,0 24,7 60,0 35,3
Nordland  237 280 8,0 53,8 6,7  159,8  213,6 23,8 56,4 52,9
Troms Romsa  157 554 7,0 92,3 13,1  232,4  301,0 17,6 56,4 38,1
Finnmark Finnmárku 73 417 7,8 79,8 10,2  219,2  174,1 40,2 66,8 53,2
                   
2011                  
Hele landet 4 985 870 6,9 66,7 9,7  235,2  239,3 24,0 56,4 40,8
Østfold  278 352 5,7 67,9 11,9  225,3  228,5 26,9 62,0 45,5
Akershus  556 254 4,4 47,7 10,9  262,6  299,8 19,2 46,6 36,5
Oslo  613 285 14,9  117,9 7,9  226,4  298,4 18,1 56,0 39,7
Hedmark  192 791 3,5 61,1 17,4  314,3  171,6 38,6 69,5 35,1
Oppland  187 147 4,0 55,0 13,7  276,0  153,2 31,0 63,5 28,6
Buskerud  265 164 5,1 47,6 9,4  223,5  221,5 21,8 55,5 36,0
Vestfold  236 424 4,8 51,3 10,7  231,3  311,0 19,8 58,6 44,4
Telemark  170 023 4,7 54,2 11,4  264,0  275,1 21,4 62,4 37,2
Aust-Agder  111 495 5,0 51,8 10,4  216,2  239,4 22,4 63,5 41,4
Vest- Agder  174 324 5,7 52,6 9,2  256,1  266,5 27,6 44,3 47,9
Rogaland  443 115 7,1 61,0 8,6  234,4  225,8 24,6 50,8 39,4
Hordaland  490 570 7,3 81,4 11,1  255,2  186,8 32,3 59,8 39,4
Sogn og Fjordane  108 201 4,5 49,3 11,0  270,8  282,3 22,1 60,1 38,3
Møre og Romsdal  256 628 5,0 44,3 8,9  231,7  236,3 21,6 54,6 36,6
Sør-Trøndelag  297 950 6,3 71,5 11,4  255,4  162,5 47,6 59,4 50,4
Nord-Trøndelag  133 390 4,4 54,6 12,5  295,9  280,3 27,9 54,9 44,1
Nordland  238 320 8,0 54,6 6,9  171,0  299,4 15,7 62,9 45,9
Troms Romsa  158 650 9,7 80,4 8,3  182,2  290,4 16,3 54,0 43,2
Finnmark Finnmárku 73 787 8,5 76,2 8,9  203,9  181,9 37,3 66,0 55,5

Standardtegn i tabeller