Statistisk sentralbyrå

Drosjestatistikk

2 Drosjestatistikk. Transportytelser, etter fylke. 2007-2011.
  Antall turer. 1 000 Omsetning. Millioner kroner Tilbudte timer. 1 000 Opptatte timer. 1 000 Km kjørt i alt. 1 000 Km kjørt med passasjer. 1 000
2007            
Hele landet 39 017 7 084 36 221 15 920  672 493  415 762
Østfold 1 366  214 1 357  806 22 672 13 448
Akershus 2 759  601 2 107  951 52 471 28 463
Oslo 11 960 1 973 7 192 3 049  187 118  115 675
Hedmark  777  184 1 092  313 18 132 13 116
Oppland  860  214 1 576  444 19 300 13 408
Buskerud 1 287  248 1 207  593 24 095 13 757
Vestfold 1 036  228 1 272  761 22 099 13 601
Telemark  976  209 :  372 19 445 12 141
Aust-Agder  655  102  565  211 9 942 5 914
Vest- Agder 1 143  222 1 111  413 17 349 12 492
Rogaland 3 760  622 2 309 : 57 813 35 082
Hordaland 3 801  758 3 913 1 404 64 517 38 258
Sogn og Fjordane  434 98  858  268 8 884 4 717
Møre og Romsdal 1 557  238 1 429  635 22 587 13 462
Sør-Trøndelag 2 054  391 3 104 1 745 41 719 23 986
Nord-Trøndelag  671  164  832  297 15 901 11 136
Nordland 2 269  317 1 871  575 28 981 17 918
Troms Romsa  956  207 1 114  482 20 322 15 263
Finnmark Finnmárku  696 93 : : 19 147 13 925
             
2008            
Hele landet 35 321 7 490 35 836 16 271  639 443  397 374
Østfold 1 313  221 1 341  765 20 780 13 196
Akershus 2 557  621 1 994  851 52 501 30 283
Oslo 9 074 2 129 6 462 3 224  167 195  105 024
Hedmark  798  187 1 106  339 18 502 13 691
Oppland  929  214 1 376  348 19 649 13 659
Buskerud 1 243  261 1 190  542 22 428 13 004
Vestfold 1 113  245 1 317  856 30 069 18 223
Telemark 1 172  224 1 010  307 17 710 11 713
Aust-Agder  772  116 : : 10 779 6 219
Vest- Agder 1 076  234  983  437 18 502 9 423
Rogaland 3 408  655 2 962 1 559 57 187 29 327
Hordaland 3 721  829 4 153 1 397 66 102 44 035
Sogn og Fjordane  469  105  865  243 8 807 4 955
Møre og Romsdal 1 408  252 1 162  434 20 339 12 104
Sør-Trøndelag 1 945  401 3 446 2 076 38 985 24 374
Nord-Trøndelag  658  166  725  289 15 016 8 857
Nordland 2 111  312 1 738  618 22 998 14 289
Troms Romsa  829  205  920  426 14 755 11 426
Finnmark Finnmárku  726  114 : : 17 141 13 573
             
2009            
Hele landet 34 186 7 523 34 066 14 941  630 236  389 800
Østfold 1 410  234 1 339  827 27 971 16 006
Akershus 3 346  873 3 022  991 89 923 61 415
Oslo 7 995 1 770 5 415 2 864  112 618 65 627
Hedmark  829  214 1 325  420 19 671 14 468
Oppland  976  234 1 635  366 20 634 14 276
Buskerud 1 394  304 1 268  582 25 947 15 843
Vestfold 1 363  257 1 041  662 31 241 18 852
Telemark  856  246  924  264 14 565 9 150
Aust-Agder  564  108  506  214 9 285 5 592
Vest- Agder 1 068  242  981  452 19 671 10 192
Rogaland 3 165  670 2 777 1 272 50 715 26 856
Hordaland 3 412  778 4 618 1 747 76 727 48 912
Sogn og Fjordane  461  113  851  249 8 456 4 962
Møre og Romsdal 1 433  271 1 313  435 21 365 11 954
Sør-Trøndelag 1 879  423 3 432 1 984 39 180 23 331
Nord-Trøndelag  503  138  654  221 11 313 7 260
Nordland 2 067  309 1 315  513 21 576 12 944
Troms Romsa  740  213  917  386 14 479 11 627
Finnmark Finnmárku  723  124  733  491 14 898 10 534
             
2010            
Hele landet 33 305 7 736 33 056 13 476  584 824  340 874
Østfold 1 383  274 1 264  646 26 225 15 051
Akershus 2 298  642 2 361  749 49 090 25 701
Oslo 8 917 2 004 5 955 2 136  120 797 70 633
Hedmark  678  210 1 242  428 17 578 12 256
Oppland  809  215 1 349  471 17 672 11 126
Buskerud 1 340  290 1 260  507 22 732 12 909
Vestfold 1 088  271  819  373 25 091 14 791
Telemark  901  215  762  300 15 519 10 003
Aust-Agder  529  109  469  195 8 454 5 254
Vest- Agder 1 002  244  964  426 20 360 10 012
Rogaland 3 037  692 3 267 1 373 51 494 26 562
Hordaland 3 668  868 4 405 1 717 63 635 41 166
Sogn og Fjordane  484  126  591  221 8 996 5 403
Møre og Romsdal 1 194  268 1 514  553 20 378 11 326
Sør-Trøndelag 1 818  456 3 160 1 680 46 049 27 389
Nord-Trøndelag  584  166  681  241 13 526 8 117
Nordland 1 895  303 1 418  750 22 663 12 775
Troms Romsa 1 106  257  854  325 25 799 14 544
Finnmark Finnmárku  573  126  722  384 8 766 5 857
             
2011            
Hele landet 34 441 8 101 33 859 13 800  589 226  332 389
Østfold 1 586  357 1 563  712 30 459 18 899
Akershus 2 436  640 2 134  778 56 895 26 522
Oslo 9 135 2 068 6 930 2 749  129 052 72 329
Hedmark  677  213 1 241  436 16 960 11 780
Oppland  751  207 1 352  387 16 213 10 295
Buskerud 1 351  302 1 364  492 22 773 12 633
Vestfold 1 135  263  844  375 20 698 12 122
Telemark  805  212  772  287 14 764 9 211
Aust-Agder  554  120  500  207 9 106 5 781
Vest- Agder  993  254  954  457 20 685 9 167
Rogaland 3 145  737 3 264 1 287 53 214 27 042
Hordaland 3 599  919 4 920 1 937 66 784 39 931
Sogn og Fjordane  487  132  467  179 8 863 5 331
Møre og Romsdal 1 272  295 1 247  457 20 796 11 356
Sør-Trøndelag 1 869  477 2 938 1 482 35 889 21 315
Nord-Trøndelag  582  172  614  271 13 259 7 281
Nordland 1 897  324 1 083  497 20 676 13 011
Troms Romsa 1 540  281  966  417 23 616 12 761
Finnmark Finnmárku  629  128  706  392 8 522 5 621

Standardtegn i tabeller