Statistisk sentralbyrå

Drosjestatistikk

1 Drosjestatistikk. Hovedtall 1. kvartal 2007-1. kvartal 2010
Periode Antall turer.
1 000
Omsetning.
Millioner kroner
Tilbudte timer.
1 000
Opptatte timer.
1 000
Km kjørt i næring i alt.
1 000
Km kjørt i næring med passasjer.
1 000
2007 i alt 39 017 7 084 36 221 15 920  672 493  415 762
1. kvartal 9 660 1 691 8 928 3 847  160 544 96 377
2. kvartal 9 756 1 778 8 857 3 813  174 022  106 925
3. kvartal 8 914 1 617 8 774 3 718  152 543 94 700
4. kvartal 10 687 1 998 9 661 4 542  185 385  117 760
             
2008 i alt 35 321 7 490 35 836 16 271  639 443  397 374
1. kvartal 8 861 1 800 9 199 4 182  163 309  104 412
2. kvartal 9 044 1 930 8 978 4 057  172 879  110 734
3. kvartal 7 997 1 704 8 560 3 727  139 506 83 956
4. kvartal 9 419 2 055 9 099 4 304  163 749 98 271
             
2009 i alt 34 186 7 523 34 066 14 941  630 236  389 800
1. kvartal 8 327 1 861 8 073 3 613  156 138  100 170
2. kvartal 8 750 1 924 8 514 3 775  165 460  106 356
3. kvartal 7 667 1 675 8 415 3 520  143 484 84 108
4. kvartal 9 442 2 063 9 065 4 033  165 155 99 167
             
2010 i alt            
1. kvartal 7 996 1 827 8 161 3 528  153 983 92 830

Standardtegn i tabeller