Statistisk sentralbyrå

Drosjestatistikk

1 Drosjestatistikk. Hovedtall 1. kvartal 2007-1. kvartal 2009
Periode Antall turer. 1 000 Omsetning. Mill. kr Tilbudte timer. 1 000 Opptatte timer. 1 000 Km kjørt i næring i alt. 1 000 Km kjørt i næring med passasjer. 1 000
2007 i alt 39 017 7 084 36 221 15 920  672 493  415 762
1. kvartal 9 660 1 691 8 928 3 847  160 544 96 377
2. kvartal 9 756 1 778 8 857 3 813  174 022  106 925
3. kvartal 8 914 1 617 8 774 3 718  152 543 94 700
4. kvartal 10 687 1 998 9 661 4 542  185 385  117 760
             
2008 i alt 35 321 7 490 35 836 16 271  639 443  397 374
1. kvartal 8 861 1 800 9 199 4 182  163 309  104 412
2. kvartal 9 044 1 930 8 978 4 057  172 879  110 734
3. kvartal 7 997 1 704 8 560 3 727  139 506 83 956
4. kvartal 9 419 2 055 9 099 4 304  163 749 98 271
             
2009 i alt            
1. kvartal 8 327 1 861 8 073 3 613  156 138  100 170

Standardtegn i tabeller