Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Oktober 2011 Januar-Oktober 2011 Oktober 2010-Oktober 2011 Januar-Oktober 2010-januar-Oktober 2011
I alt 3 833 818 37 807 186 7,1 6,2
Drivstoff og smøremidler 3 057 353 29 790 352 11,7 10,4
Bilrekvisita 76 904  595 581 -19,5 -9,6
Dagligvarer  359 028 3 887 303 -6,2 -7,9
Andre varer inklusiv musikk og video 45 659  602 830 -23,1 -18,7
Matservering  178 090 1 787 632 -2,7 -3,9
Verkstedtjenester og bilvask 74 541  760 097 -6,8 -3,2
Utleie 8 420 82 769 -16,8 -11,9
Spill/kommisjon 33 823  300 622 16,4 23,4

Standardtegn i tabeller