Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Oktober 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Oktober 2011 Vekt Oktober 2011 Endring i prosent
  Oktober 2010-Oktober 2011 November 2009-oktober 2010 novemder 2010-oktober 2011 August 2010-oktober 2010-august 2011-oktober 2011 Januar 2010-oktober 2010-januar 2011-oktober 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  129,0  100,0 2,6 3,1 4,5 2,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  129,1 88,5 2,1 2,8 4,1 2,5
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  133,7 38,1 2,5 3,3 5,6 3,2
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  130,3 35,8 2,2 2,9 5,4 3,0
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  132,9 4,4 4,2 4,9 6,7 5,3
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  130,2 3,0 2,8 4,2 6,5 4,4
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  121,4 11,5 7,1 5,8 7,5 6,2
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  115,4 1,3 0,2 4,4 2,3 4,4
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  129,2 18,5 2,4 1,5 2,8 1,3
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  132,8 0,9 -2,2 3,1 2,2 1,1
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  150,1 6,0 4,3 4,3 4,6 4,0
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  113,8 3,4 -2,6 -4,1 1,0 -4,0
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  124,8 5,8 2,6 2,5 2,7 2,4
47.591 Butikkhandel med møbler  131,6 4,3 4,1 4,1 5,1 3,9
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  107,3 4,9 -0,7 2,2 2,3 1,2
47.61 Butikkhandel med bøker 81,2 0,9 -0,8 -2,9 -1,1 -3,2
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  132,7 2,6 -5,7 2,8 0,8 -0,1
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  121,3 18,5 0,4 2,1 2,6 1,4
47.71 Butikkhandel med klær  126,5 7,8 -0,9 1,5 2,1 0,7
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  138,8 1,6 -5,8 3,3 0,5 1,5
47.721 Butikkhandel med skotøy  145,5 1,4 -7,7 2,5 -0,9 0,6
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  112,8 3,8 2,4 0,7 3,4 0,6
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  137,2 0,9 1,9 3,7 3,7 4,0
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 85,6 1,0 1,4 3,5 4,7 3,6
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  143,9 2,3 5,0 5,1 1,9 2,5
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  156,2 2,7 6,8 4,6 3,1 3,7
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  160,5 2,3 4,5 6,1 3,7 5,0
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  133,7 0,4 22,3 -6,0 -2,1 -6,2

Standardtegn i tabeller