Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

6 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 2011 og januar - juni 2012. 1 000 kroner
  I alt Drivstoff og smøremidler Bilrekvisita Dagligvarer Andre varer inklusiv musikk og video Matservering Verkstedtjenester og bilvask Utleie Spill/ kommisjon
2011 45 049 118 35 494 720  759 856 4 538 121  700 907 2 123 590  966 324 95 946  369 654
                   
Januar 3 386 500 2 642 023 66 841  346 416 59 461  159 450 79 375 6 684 26 250
Februar 3 312 896 2 621 670 60 325  314 864 57 428  145 885 81 299 6 216 25 209
Mars 3 634 486 2 866 456 58 016  341 128 52 122  159 043  123 714 6 866 27 141
April 3 704 825 2 808 701 70 990  426 624 70 842  176 461  112 226 9 025 29 956
Mai 3 995 378 3 148 639 64 694  418 218 62 240  184 769 76 632 9 052 31 134
Juni 4 130 986 3 218 906 52 571  484 443 74 042  205 231 54 474 9 178 32 141
Juli 4 040 848 3 150 712 52 799  449 536 81 098  211 588 53 763 10 270 31 082
August 4 071 704 3 296 524 46 175  392 967 55 454  190 859 48 515 9 062 32 148
September 3 695 745 2 979 368 46 266  354 079 44 484  176 256 55 558 7 996 31 738
Oktober 3 833 818 3 057 353 76 904  359 028 45 659  178 090 74 541 8 420 33 823
November 3 607 429 2 858 672 76 225  314 019 40 653  159 800  119 203 6 794 32 063
Desember 3 634 503 2 845 696 88 050  336 799 57 424  176 158 87 024 6 383 36 969
                   
2012                  
Januar 3 646 144 2 939 976 73 218  311 674 43 040  163 424 77 763 5 699 31 350
Februar 3 658 299 2 948 133 65 728  303 510 42 779  151 521  111 292 5 344 29 992
Mars 3 845 899 3 067 491 56 320  337 075 44 967  167 710  133 615 6 611 32 110
April 3 765 593 2 965 958 62 183  386 278 52 062  174 108 84 826 7 085 33 093
Mai 4 248 605 3 350 597 59 963  462 524 62 718  190 764 79 616 7 880 34 543
Juni 4 011 442 3 182 740 54 219  404 161 62 498  198 604 61 900 9 690 37 630

Standardtegn i tabeller