Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Juni 2012 Januar-juni 2012 Juni 2011-juni 2012 Januar-juni 2011-januar-juni 2012
I alt 4 011 442 23 175 982 -2,9 4,6
Drivstoff og smøremidler 3 182 740 18 454 895 -1,1 6,6
Bilrekvisita 54 219  371 631 3,1 -0,5
Dagligvarer  404 161 2 205 222 -16,6 -5,4
Andre varer inklusiv musikk og video 62 498  308 064 -15,6 -18,1
Matservering  198 604 1 046 131 -3,2 1,5
Verkstedtjenester og bilvask 61 900  549 012 13,6 4,0
Utleie 9 690 42 309 5,6 -10,0
Spill/kommisjon 37 630  198 718 17,1 15,6

Standardtegn i tabeller