Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Juni 2012. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Juni 2012 Vekt Juni 2011 Endring i prosent
  Juni 2011-juni 2012 April 2011-juni 2011-
april 2012-juni 2012
Januar 2011-juni 2011-
januar 2012-juni 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  142,9  100,0 6,3 3,0 5,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  144,1 89,2 7,6 3,2 5,6
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  147,4 37,9 8,5 3,9 6,0
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  143,5 35,6 8,2 3,8 5,7
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  156,0 4,7 7,3 2,0 5,4
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  160,0 3,3 7,5 1,4 5,6
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  127,0 10,8 -2,9 1,6 4,6
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  124,5 1,2 8,7 1,1 0,8
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  138,9 18,4 9,6 5,1 7,2
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  129,3 0,8 4,0 -2,3 0,1
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  172,0 6,3 10,4 6,4 10,5
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  113,8 3,2 6,6 2,6 2,9
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  126,4 5,6 9,8 3,8 5,2
47.591 Butikkhandel med møbler  131,7 3,9 11,2 4,2 7,0
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  134,5 5,5 1,2 -2,2 1,5
47.61 Butikkhandel med bøker 76,4 0,8 1,7 -2,3 -1,0
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  166,1 3,0 3,8 -2,8 2,3
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  141,1 19,2 6,2 1,8 4,6
47.71 Butikkhandel med klær  142,1 7,8 8,4 3,9 5,8
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  130,9 1,4 3,5 -1,9 5,6
47.721 Butikkhandel med skotøy  130,8 1,1 2,7 -2,9 5,8
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  129,5 3,9 6,3 2,5 4,9
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  171,8 1,0 8,8 4,5 4,7
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  169,7 1,8 -0,3 -6,6 -0,3
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  156,2 2,2 7,4 3,7 4,4
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  149,3 2,3 6,2 6,2 9,6
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  150,8 1,9 4,5 5,1 8,0
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  138,5 0,4 14,2 10,7 17,7

Standardtegn i tabeller