Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

3 Detaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2010                    
Januar  117,9  120,7  116,9  121,0 96,3  136,3  113,7  140,9  124,6  136,9
Februar  116,7  119,9  116,5  120,9 92,3  139,5  111,7  136,5  124,8  137,3
Mars  116,9  120,3  116,6  121,6 91,1  138,3  110,3  142,2  125,4  140,8
April  115,7  119,0  115,7  111,0 90,9  136,4  108,8  134,6  127,0  144,5
Mai  116,2  119,5  116,4  124,6 91,4  140,0  110,5  129,9  125,1  141,0
Juni  116,7  120,0  116,1  118,0 91,8  131,2  112,5  132,7  127,6  140,0
Juli  118,0  121,6  116,0  120,2 91,2  140,5  114,0  141,7  128,3  145,3
August  116,8  120,1  115,9  120,6 92,1  133,7  111,5  135,0  127,9  138,1
September  119,0  122,6  117,0  119,9 91,4  144,3  114,0  142,4  130,2  152,0
Oktober  119,0  122,7  117,6  119,0 91,6  145,6  112,8  141,3  130,7  151,3
November  120,8  124,5  118,6  121,5 93,1  146,0  113,7  146,4  132,9  160,4
Desember  118,8  122,4  117,5  120,1 91,9  148,1  110,7  147,4  129,3  150,5
2011                    
Januar  118,4  122,1  117,9  122,5 90,7  148,6  110,1  140,6  130,0  148,6
Februar  119,6  123,4  118,0  120,9 91,0  144,6  113,3  142,4  131,4  158,6
Mars  118,3  122,1  118,4  121,0 90,1  159,5  112,6  136,7  127,7  144,9
April  119,3  123,1  118,6  120,7 90,4  158,3  114,5  135,3  130,0  150,1
Mai  119,8  123,7  118,5  122,4 90,0  159,2  114,9  141,9  130,2  149,6
Juni  120,1  124,1  119,1  121,8 90,0  156,6  113,9  145,2  130,3  152,8
Juli  119,5  123,5  117,9  121,8 89,7  159,7  115,6  141,7  129,7  149,1
August  121,3  125,4  120,7  122,1 90,5  154,6  115,8  141,4  133,4  149,3
September  120,9  125,0  121,5  123,0 89,8  160,1  114,3  142,4  130,5  150,5
Oktober  121,2  125,3  120,2  124,0 90,9  162,6  117,4  140,4  130,9  155,3
November  121,1  125,3  121,4  122,8 89,6  166,4  116,8  134,2  131,3  153,7
Desember  120,8  124,9  118,6  122,6 89,7  176,7  117,9  133,5  131,6  167,1
2012                    
Januar  121,8  125,9  120,2  123,2 91,0  162,2  117,4  143,2  131,9  164,4
Februar  123,4  127,7  122,3  124,0 91,6  166,3  119,6  144,4  133,6  160,5
Mars  124,2  128,8  121,8  124,0 90,3  166,6  122,0  141,7  137,5  165,3
April  123,9  128,6  123,3  126,8 88,9  174,5  122,1  141,9  132,6  162,2
Mai  125,9  130,6  126,7  125,4 91,2  168,7  120,9  142,7  136,9  164,5
Juni  124,2  129,1  124,4  126,0 87,1  185,4  121,0  138,7  134,2  163,3

Standardtegn i tabeller